برخی سوء مديريت‌های خود در بخش آب را گردن مردم و بخش کشاورزی می اندازند

عباس رجایی، رييس کميسيون کشاورزی مجلس گفت: مشخص نيست چرا همه ضايعات آب از سرچشمه‌ها تا آبخيزها و همه تلفات آن را از تبخير آب تا خارج شدن آن از مرزهای کشور را به حساب بخش کشاورزی می‌نويسند./ متاسفانه برخی کشاورزي هراسی را مطرح مي‌کنند اما اين سياست خلاف سياست‌های کلي نظام، اقتصاد مقاومتی و … است.

به گزارش عیارآنلاین، عباس رجایی، رييس کميسيون کشاورزي مجلس شورای اسلامی می گوید: آمار اعلام شده مصرف آب در بخش کشاورزی درست نيست و بر اساس بررسی‌های انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس، سالانه ۶۰ ميليارد متر مکعب آب در کشاورزی مصرف مي‌شود نه ۹۰ ميليارد.

آبیاری

رجايي می گوید: مشخص نيست چرا همه ضايعات آب از سرچشمه‌ها تا آبخيزها و همه تلفات آن را از تبخير آب تا خارج شدن آن از مرزهای کشور را به حساب بخش کشاورزی می‌نويسند.

وي افزود: همواره اعلام مي‌شود سهم بخش کشاورزی از آب مصرفي کشور در سال حدود ۹۰ ميليارد متر مکعب است درحالي که براساس پژوهش‌های انجام شده درمرکز پژوهش‌های مجلس شوراي اسلامی حداکثر آبي که در بخش کشاورزی استفاده می‌شود به اضافه ميزان اتلاف آن به حدود ۶۰ ميليارد متر مکعب مي‌رسد که البته انتظار داريم وزارت جهاد کشاورزي اين سهم خود را به صورت کاملا مديريت شده به گونه‌ای برنامه ريزی کند که بيشترين ميزان بهره‌وری را داشته باشد.

رييس کميسيون کشاورزی مجلس شورای اسلامي تاکيد کرد: براساس قانون افزايش بهره وری مسووليت تامين، توزيع و انتقال آب بر عهده وزارت نيرو است و اين وزارتخانه موظف است آب مورد نياز در بخش کشاورزی را به صورت حجم در اختيار وزارت کشاورزی به عنوان مصرف کننده آن قرار دهد.

رجايي گفت: ۱۳۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي افزايش بهره وری آب اختصاص داده شده که انتظار مي رود در حوزه مديريت مصرف آب نهضت ملي مانند سلامت در کشور اتفاق بيفتد و به نتيجه برسد.

وي اظهار کرد: براساس گزارش‌های موجود عليرغم تصويب ۱۳۰۰ ميليارد تومان اعتبار هنوز کار اجرايي چندانی در دستور کار قرار نگرفته و از اين اعتبار، مبلغ چنداني هزينه نشده است.

رييس کميسيون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه برخی سوء مديريت‌های خود را گردن مردم و بخش کشاورزی مي‌اندازند که درست نيست و در اين راستا کشاورزی هراسی را مطرح مي‌کنند اما اين سياست خلاف سياست‌های کلي نظام، اقتصاد مقاومتی و … است.

رجايي ادامه داد: گر چه راندمان آب در بخش کشاورزی بايد افزايش يابد اما ايجاد محدوديت براي کشاورزی مسائل اجتماعی، اقتصادی و زيست محيطی فراوانی دارد.

منبع: دهقان نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: