۳ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۵
پیگیری سیاستهای رهبری

پرهیز از نگاه مقطعی به سیاست های کلان علم وفناوری/ تهیه برنامه های عملیاتی براساس سیاست های کلان

رئیس دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد : نباید به این سیاست های کلان علم و فناوری به صورت مقطعی نگاه شود باید خیلی جدی و پیگیر هر سال میزان پیشرفت در سیاست های مذکور مشخص شده و تمام برنامه‌ها و آیین نامه‌ها در راستای تحقق این سیاست ها باشد.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر محمد مهدی طهرانچی در گفتگویی درخصوص اجرای سیاست های ابلاغی علم و فناوری گفت: در نظام جمهوری اسلامی اگر قرار است علم و فناوری در کنار اقتصاد و فرهنگ به عنوان رکن پیشرفت قرار گیرد، بایستی این سیاست‌ها در کنار سیاست‌های اقتصاد مقاومتی راهگشا و سرلوحه کار مسئولان قرار گیرد.

‌طهرانچی

وی ادامه داد: با ابلاغ سیاست‌های کلان علم و فناوری توسط مقام معظم رهبری اکنون وقت آن است که در صحنه اجرا و قانونگذاری براساس این سیاست‌ها، برنامه‌های عملیاتی تهیه شود تا بتوانیم آن را محقق کنیم.

رئیس دانشگاه شهیدبهشتی افزود: فعالیت هایی که باید در این زمینه انجام شود، دو دسته است. یکی در درون نظام علم فناوری، در داخل دانشگاه‌ها و دیگری بیرون از نظام علم و فناوری در سطح دولت و مجلس باید انجام شود.

وی با اشاره به ۳۵ بند سیاست‌های کلان ابلاغی علم و فناوری توسط مقام معظم رهبری افزود: در بندهایی صریحا به وظایفی اشاره شده که باید توسط دانشگاه ها انجام شده و دانشگاه ها وارد عمل شوند و به عبارتی بایستی دردرون حوزه علم و فناوری محقق شود.

طهرانچی تاکید کرد: دانشگاه ها چه به طور مستقیم و چه به طور حمایتی بایستی دراین موارد مطرح شد ه ورود کنند تا بتوانند اثر گذار باشند.

وی افزود: نباید به این سیاست ها به صورت مقطعی نگاه شود باید خیلی جدی و پیگیر هر سال میزان پیشرفت در سیاست های مذکور مشخص شود و تمام برنامه‌ها و آیین نامه‌ها در راستای تحقق سیاست های کلان علم و فناوری باشد.

منبع : مهر

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: