۳۰ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۵
دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش عنوان کرد

تامین منابع مالی اصلی‌ترین مشکل اجرای نظام رتبه بندی معلمان

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش گفت:‌ نظام رتبه بندی معلمان در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است. هم‌اکنون اصلی‌ترین مشکل برای اجرای نظام رتبه بندی معلمان تامین منابع مالی اجرای آن است.

به گزارش عیارآنلاین، مهدی نوید ادهم در گفت‌وگویی در پاسخ به این پرسش اجرای نظام رتبه بندی معلمان در چه وضعیتی قرار دارد؟” اظهار داشت: نظام رتبه بندی معلمان هم‌اکنون در کمیسیون اجتماعی دولت در دست بررسی است که پس از تصویب در کمیسیون اجتماعی دولت در صحن دولت بررسی شده و به مجلس ارسال می‌شود.

مهدی نوید ادهم

وی افزود: رتبه‌بندی معلمان سبب ایجاد انگیزه و رقابت مثبت بین معلمان می‌شود و این طرح به توانمندسازی معلمان نیز کمک خواهد کرد. اما اجرای نظام رتبه بندی معلمان به تامین منابع مالی نیاز دارد بر این اساس اگر نظام رتبه بندی معلمان در مجلس مصوب شد باید اعتبار اجرای آن در بودجه سال ۹۴ لحاظ شود.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اجرای نظام رتبه بندی معلمان بارمالی زیادی را به همراه دارد، گفت:‌اگر این نظام تصویب و در آموزش و پرورش اجرا شود یک معلم علاوه بر کف حقوقی که دریافت می‌کند به ازای رتبه‌ای که کسب کرده از افزایش حقوق بهره‌مند خواهد شد.

نوید ادهم ادامه داد:‌سوابق و مدرک تحصیلی، شرکت معلمان در فعالیت‌های مدرسه، داشتن مقالات علمی و پژوهشی، خدمت در مناطق محروم و … از شروطی است که برای رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته شده که باعث ارتقای رتبه آنها و در نتیجه میزان حقوق دریافتی می‌شود.

وی بیان کرد: هم‌اکنون اصلی ترین مشکل برای اجرای نظام رتبه بندی معلمان تامین منابع مالی اجرای آن است.

به پایه این گزارش، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش نیز طی هفته گذشته با حضور در یک برنامه تلویزیونی درخصوص وضعیت رتبه‌بندی معلمان اظهار داشت: طرح رتبه‌بندی معلمان در کمیسیون اجتماعی دولت در دستور کار است و یک یا دو جلسه درباره آن صحبت شده و نکاتی را تذکر دادند که ما به دنبال حل آن هستیم، یکی از راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش رتبه‌بندی معلمان است که دو هدف افزایش انگیزه و افزایش شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان را دنبال می‌کند. نظام رتبه‌بندی معلمان سه ماه است که در کمیسیون اجتماعی دولت قرار داشته که پس از تصویب در این کمیسیون باید در صحن دولت تصویب شده و به عنوان مصوبه به مجلس برود تا به صورت قانون درآید. اگر نظام رتبه‌بندی معلمان امسال تصویب شود اجرای آن در سال آینده خواهد بود و در بودجه سال ۹۴ باید اعتبار مالی آن را لحاظ کنیم.

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: