۱۲ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۲
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

اقتصاد مقاومتی؛ درون‌گرا و عدالت محور

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اقتصاد مقاومتییک الگوی دورن گرا و عدالت محور است که تاوت های بنیادینی با اقتصاد ریاضتی دارد.

به گزارش عیارآنلاین، محمد جواد ایروانی صبح امروز در کارگاه یکروزه علمی ـ آموزشی اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: اقتصاد ریاضتی به دنبال کاهش هزینه ها است و یک برنامه جبرانی بدون هدف است.

محمد جواد ایروانی

وی افزود: اقتصاد ریاضتی یک برنامه برون گرا است همراه با استقراض های خارجی اجرا می شود، یک الگوی عقب گشت از الگوی سرمایه داری جهان و یک بسته کوتاه مدت است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: اقتصاد ریاضتی یک واکنش ناعادلانه و عدالت گریز است و یک بسته برای مقابله با بحران های است که در اتحادیه اروپا در دستور کار قرار گرفت و به کشورهای دیگر مانند یونان و پرتغال دیکته می شود.

ایروانی با اشاره به برتری های اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی یک الگوی برای رشد اقتصادی پایدار است که به استعدادها برای دستیابی به رشد اقتصادی توجه دارد که آگاهانه اهداف رسیدن به سند چشم انداز را دنبال می کند.

حضور مردم در حوزه‌های اقتصادی بیشتر شود

وی افزود: در ۶ سال گذشته نوآوری و شکوفایی همین نشان از ممنظومه فکری منسجم است که نگاه به توانمندسازی نظام دارد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شمولیت گسترده و سیاست کلی که خطوط حرکت را مشخص می کند اقتصاد مقاومتی جهت گیری رو به آینده ایست، وجه ایجاد مقاومتی به وجه سلبی برتری دارد و پایه ریزی استمرار نظام و نظام سازی اقتصادی بر پایه مردمی اقتصاد است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: همانطور که در حوزه سیاسی حضور مردم موثر است در حروزه اقتصادی با حضور مردم پایه چنان استحکام می یابد که می توان گفت اقتصاد مقاومتی همان حضور مردم بر اقتصاد است و دولت تسهیل گر این حضور است.

ایروانی با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی حرکتی راهبردی بلند مدت و مردم گر است که در صدد رسیدن به ساخت قدرت است، اگر مولفه های تشکیل دهنده قدرت یک کشور برون زا باشد قدرت وابسته مولفه های بیرونی است.

وی افزود: برای اقتصاد مقاومتی در یک نگاه کلان چند هدف راهبردی مد نظر است ایجاد عدالت بین تمام فعالان و بازیگران عرصه اقتصادی است، ظرفیت های داخلی توام با توجه به بازارهای خارجی استفاده شود، تولید محور کردن اقتصاد و افزایش توجه و تمرکز به بخش واقعی اقتصاد، ایجاد پایداری در اقتصاد و تضمین رشد مستمر آن در بلند مدت است، توجه به شرکت های دانش بنیان، مدریت مصرف، ارتقای بهره وری که از مولفه های لازم و دشوار است، خود اتکایی استفاده از ظرفیت مبادلات اقتصادی با تجدید آرایش و گسترش ارتباطات تجاری ثبات اقتصادی و نبارزه با فساد و ایجاد امنیت اقتصادی، واکنش هوشمند و فعال و سریع به تغییرات محیطی و بازارهای خارجی از جمله این راهبردها است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی ویژگی‌هایی مانند نظام واره، تعامل دار و در این تعامل یک نظام ارزشی را مطرح می کند که نیاز به همت بلند و انگیزه های حماسی است.

ایروانی با اشاره به تاکیدات رهبری گفت: رهبری بر روی مدیریت جهادی تاکید بسیاری دارد و طبق فرمایشات ایشان وقتی انسان برای اعلای کلمه حق و اعلای کلمه اسلام و عزت بخشیدن به امت اسلامی و ملت مسلمان تلاش می کند جهاد کرده است و حکم جهاد فی سبیل الهی را دارد.

مدیریت جهادی در راستای مردم گرایی عملیاتی شود

وی افزود: حرکت جهادی و مدیریت جهادی باید راستای کار مدیران و مسئولان باشد آنان باید توجه به مردم گرایی را داشته باشند درون سازمان تعامل کنند و شرایط محیطی را نیز مورد سنجش قرار دهند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی مولد است و در صدد توانمندسازی آحاد جامعه نه بخشی از جامعه است چرا که با توانمند سازی آحاد مردم و کارآفرینان به عنوان مولفه های بخش درون زای اقتصاد می توان به اقتصاد مقاومتی دست یافت .

ایروانی با اشاره به مزایای اقتصاد مقاومتی گفت: انعطاف پذیری اقتصاد مقاومتی یعنی توانای واکنش سریع و هوشمندانه به تغییرات است و شرایط خارجی را دارد که در این راستا باید تلاش شود اتاق های فکر داشته باشیم که به این امر مهم بپردازیم.

وی افزود: در زمان جنگ با بنگاه های بزرگ دنیا روابط دو جانبه داشتیم با کشورهای مثل اوکراین و ترکمنستان رابطه ۳ جانبه داشتیم و بدون جابه جایی ۱ دلار کالا می دادیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: این امر امرئزه هم باید مورد توجعه قرار گیرد با توجه به تحریم های امروز باید از تمامی ظرفیت ها استفاده کنیم فرصت سازی از ویژگی مهم که با توجه به ابعاد درون زا و بیرون زا و فرصت های محیطی در اقتصاد مقاومتی مطرح است که شرط لازم برای استفاده از فرصت، برخورداری از توان درونی و ابعاد اقتصادی است.

ایروانی با اشاره به ظرفیت های منطقه ای گفت: پیشرو بودن و نگاه به پیشرفت داشتن و در صدد به میدان آوردن تمام ظرفیت ها و توانایی های ملی و منطقه ای کشور مد نظر گرفته شود.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی ویژگی های درون زایی مانند توجه به استعدادهای آحاد مردم، استعدادهای فرهنگی و اجتماعی، استعدادهای طبیعی و محور دوم در ویژگی درون زا توجه به نیازها و مسائل کشور را دارد.

اگر اقتصاد در راستای احکام اسلامی باشد پایداری جامعه با تداوم رشد همراه است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در ویژگی برون گرایی اقتصاد مقاومتی باید به تعاملات و فرصت های دوروابط دو جانبه منطقه ای و بین المللی توجه داشت که نشان می دهد این ویژگی بومی است اقتصاد اجتماعی اخیرا مطرح شده و نگاه اجتماعی به اقتصاد داشتن، نگاه هماهنگ به بهتر کردن زندگی فرد و جامعه مدنظر است.

ایروانی با اشاره به وجه ممیزی اقتصاد مقاومتی با اقتصادهای دیگر گفت: اقتصاد مقاومتی وجه ممیزی آن با اقتصاد اجتماعی این است که رشد را به همراه اقتصاد می بیند برخلاف اقتصاد نئوکلاسیکی اگر اقتصاد در راستای احکام اسلامی باشد پایداری جامعه با تداوم رشد را به همراه دارد اقتصاد مقاومتی تفاوت بنیادین با اقتصاد ریاضتی دارد.

وی افزود: اقتصاد سرمایه داری دارای لیبرال دموکراسی با توجه به شکست بازار در مقاطع زمانی دچار تغییرات گوناگونی در الگو می شود، در ژاپن ظرف ۶ سال ۱۰ هزار شرکت اقتصادی و اجتماعی شکل گرفت که به سود فکر نمی کند و این اقتصاد اجتماعی به دنبال توانمند سازی و توجه به همبستگی اجتماعی تاسیس شده است، اقتصاد ایران با الهام از امور اقتصادی امور اقتصادی و سیاست های کلی توسط رهبری س از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت بلاغ می شود و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به مرحله اجرا گذاشته می شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: مجموعه سیاست های کلی اقتصاد مقاوتی در واقع الگویی بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و متناسب با وضع امروز و فردای کشور است، اقتصاد مقاومتی یعنی محکم سازی مقاوم سازی پایه های اقتصاد چه در شرایط تحریم و چه در شرایط غیر تحریم.

ایروانی با اشاره به شرایط ایران گفت: در این ۳۰ سال هیچ کشوری بیش تر از ایران تحت تحریم نبوده و این تحریم ها به ما کمک کرده نقاط قوت برای اقتصاد را بشناسیم.

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: