۲۵ مرد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۱۵

فهرست تحریم‌های مرتبط با فناوری هسته ای ایران

یکی از مهم ترین چالش های میان ایران و ۱+۵ در سر میز مذاکره، بحث نحوه لغو تحریم های رنگارنگی است که در گذر این چند سال اخیر بر ایران تحمیل شده است. ایران خواهان لغو کامل تحریم ها و غرب و امریکا به دنبال لغو گام به گام آنها هستند ولی لغو کدام دسته از تحریم های ایران به امضای باراک اوباما ممکن است و کدام دسته باید از فیلتر کنگره عبور کنند؟

به گزارش عیارآنلاین، سایت دیپلماسی ایرانی در گزارشی نوشت: قریب به یک ماه پیش گروه بین المللی بحران در گزارشی جامع به شرح توصیه هایی به ایران و گروه ۱+۵ برای رسیدن به فرصتی طلایی جهت امضای متن توافقنامه جامع پرداخت. در این گزارش راهبردی که مذاکرات هسته ای ایران به یک مکعب تشبیه شده است به بیان جزئیات گام هایی که دو طرف می توانند با برداشتن آنها به امضای توافقنامه جامع نزدیک شوند، اشاره شده بود. یکی از مهم ترین چالش های میان ایران و ۱+۵ در سر میز مذاکره چه در شش ماه گذشته و چه در چهارماه فرجه زمانی که روز هجدهم جولای اعضای تیم هسته ای ایران و ۱+۵ در وین به آن رای دادند، بحث نحوه لغو تحریم های رنگارنگی است که در گذر این چند سال اخیر بر ایران تحمیل شده است. ایران خواهان لغو کامل تحریم ها و غرب و امریکا به دنبال لغو گام به گام آنها هستند.

تحریم

در راستای آشنایی مخاطب ایرانی با جنس تحریم های اعمال شده بر ایران، نحوه لغو آنها و مرجعی که می تواند دستور تعلیق یا لغو کامل آنها را صادر کند، اقدام به انتشار این بخش از گزارش گروه بین المللی بحران به شکل جداگانه از متن کامل کرده است:

فهرست تحریم های مرتبط با فناوری هسته ای ایران:

شکل1

 

شکل2

شکل3

شکل4

شکل5

شکل6

شکل7

پیش از این، عیارآنلاین در طی گزارشاتی (بخش اول و بخش دوم) به بررسی این موضوع که کدام تحریم‌ها با فعالیت‌ هسته‌ای ایران مرتبط است، پرداخته بود و این موضوع که بسیاری از تحریم های ایران توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل ارتباطی به موضوع هسته ای ندارند و براساس توافق نامه ژنو، با نهایی شدن توافقات ایران و ۵+۱ نیز لغو نخواهند نشد.

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: