قاضی زاده هاشمی: از نظر نسبت پرستار به تخت از بسیاری از کشورها ، فاصله داریم

وی به کمبود نیروی پرستاری در کشور اشاره کرد و افزود: از نظر نسبت پرستار به تخت از بسیاری از کشورها ، فاصله داریم.

به گزارش عیارآنلاین از روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «سید حسن هاشمی» در نشست اعضای شورای عالی نظام پرستاری، پس از استماع نقطه نظرات اعضای این شورا و مشکلات مطرح شده در حوزه پرستاری گفت: قبول داریم که این حوزه با مشکلات زیادی رو به روست و در بسیاری از بیمارستانها پرستارانی هستند که چندین ماه کارانه های خود را دریافت نکرده اند اما همچنان پر تلاش به کار خود ادامه می دهند.

هاشمی

وی به کمبود نیروی پرستاری در کشور اشاره کرد و افزود: از نظر نسبت پرستار به تخت از بسیاری از کشورها ، فاصله داریم.

دکتر هاشمی ادامه داد: برای رفع این مشکل در جلسات متعدد با معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری و هیات دولت، همواره پی گیر رفع این مشکل بوده و هستیم ولی در حال حاضر دولت نیز با کمبود اعتبارات در خزانه، مشکل شرایط بین المللی خاص از جمله کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت، مشکل کمبود اعتبارت برای پرداخت یارانه ها و دیگر مشکلات روبه روست که امیدواریم این مشکلات بزودی رفع شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات نیز گفت: در حال حاضر اطلاع دقیقی از این که چه میزان اعتبار برای اجرای این قانون نیاز است، نداریم و بهتر است این قانون ابتدا در چند بیمارستان و چند استان به صورت آزمایشی اجرا و در صورت موفقیت، در سایر استانها نیز اجرا شود.

دکتر هاشمی در خصوص سازماندهی آموزش های ضمن خدمت پرستاران نیز افزود: دانشگاههای علوم پزشکی آماده ارایه آموزش های لازم به پرستاران هستند.

وی به نقش موثر پرستاران در کمک به حوزه نظارتی ستاد وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: پرستاران می توانند در نظارت بر طرح تحول نظام سلامت در بیمارستانها ما را یاری کنند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: نظارت بر طرح مقیمی پزشکان در محل خدمت از هفته گذشته در اراک و تبریز آغاز شده و تیم های درمانی نامحسوس با بازدید از بیمارستانهای کشور بر اجرای دقیق طرح نظارت می کنند که پرستاران در این زمینه می توانند به تیم های نظارت کمک کنند.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: