۱۸ مرد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۴۹

ماهنامه کارآمدی (۹)، چگونه می توان بی نیاز از نفت شد

شماره هشتم از ماهنامه کارآمدی قرارگاه جهاد اقتصادی سازمان بسیج دانشجویی با موضوع اقتصاد “مقاومتی پنج” منتشر شد.

به گزارش عیارآنلاین، شماره نهم از ماهنامه کارآمدی قرارگاه جهاد اقتصادی سازمان بسیج دانشجویی با موضوع اقتصاد مقاومتی پنج منتشر شد.

 

بودجه بدون نفت

لینک دریافت: کارآمدی ۰۹

 

در این شماره می خوانید:
چگونه می توان بی نیاز از نفت شد؟
کاهش قیمت مسکن در اقتصاد مقاومتی امکان پذیر است
جنگ دیروز و جنگ امروز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: