۱۸ مرد ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۱۹

تایید برخی شاخصهای یورو۴ بنزین پتروشیمی توسط پژوهشگاه نفت

کاتوزیان با بیان این‌که سوخت تولیدی پتروشیمی‌ها برخی معیارهای بنزین یورو ٤ را داشت، ادامه داد: اما در عین حال از آنجا که این بنزین در برخی شاخصها، با استانداردهای بنزین یورو ٤ مطابقت نداشت، استفاده از آن، پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی به همراه داشته است.

به گزارش عیارآنلاین ، حمیدرضا کاتوزیان، در گفتگویی با اعلام این مطلب افزود: پس از این‌که مسئولیت تجزیه و تحلیل بنزین تولیدی پالایشگاهها و پتروشیمی‌ها از سوی وزیر نفت و همچنین کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به پژوهشگاه صنعت نفت واگذار شد، تحقیقات در این زمینه کلید خورد که نتایج حاصل از این تحقیقات نیز به شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران و مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

;کاتوزیان

وی تصریح کرد: در این تجزیه و تحلیل، سوخت تولیدی پتروشیمی برزویه و پتروشیمی بندرامام مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد، سوخت تولیدی پتروشیمی‌ها، مرغوب نیست و آثار زیانباری برای محیط زیست به همراه دارد.

کاتوزیان با بیان این‌که سوخت تولیدی پتروشیمی‌ها برخی معیارهای بنزین یورو ٤ را داشت، ادامه داد: اما در عین حال از آنجا که این بنزین در برخی شاخصها، با استانداردهای بنزین یورو ٤ مطابقت نداشت، استفاده از آن، پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی به همراه داشته است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین درخواست تجزیه و تحلیل بنزین پمپ بنزینها از سوی یکی از نهادهای نظارتی به پژوهشگاه صنعت نفت اعلام شده است که با توجه به گستردگی کار، پس از مشخص شدن نحوه تامین اعتبار، این پروژه نیز در دستور کار پژوهشگاه قرار می‌گیرد.

گفتنی است: پیشتر نیز سازمان حفاظت محیط زیست نیز با اذعان به آلودگی سوخت تولیدی پتروشیمی‌ها، از ارسال اسناد مربوط به میزان بنزن آن‌ها به مجلس شورای اسلامی خبر داده بود.

منبع : شانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: