۵ مرد ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۷

ضرورت اجرای فرایند نزدیکی مزرعه تا سفره در راستای حذف دلالان

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، مسئولیت پذیری تمام تشکل های بخش کشاورزی و ایفای نقش از سوی آن ها را به تنظیم بازار منتهی دانست و گفت: این موضوع باعث نزدیکی مزرعه به سفره و حذف دلالان می شود.

به گزارش عیارآنلاین ، عباس رجائی در گفت و گویی در واکنش به برخی اخبار مبنی بر کنترل بازار محصولات کشاورزی از سوی عده ای دلال ،گفت: در نظام بهره برداری جدید که قانون هم برای آن تعریف شده، یکی از حلقه های تامین نهاده، بازار رسانی و تنظیم بازار، تشکل های مربوطه هستند که می توانند در حذف دلالان تاثیرگذار باشند.

عباس رجایی-  رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به طور مثال اتحادیه مرغداران برای تامین مرغ گوشتی موظف به تامین نهاده ها و تنظیم بازار است، یعنی ایجاد ارتباط مستقیم از تولید تا مصرف و حذف دلالان که می تواند در بهبود وضعیت اثرگذار باشد.

وی با اشاره به تصویب قانون انتزاع از سوی مجلس نهم و تاثیر آن بر حذف دلالان بیان کرد: یکی از موارد ذکر شده در این قانون، مسئولیت گیری تمام تشکل های بخش کشاورزی و ایفای نقش از سوی آن ها است که به ایجاد فرایند نزدیکی مزرعه تا سفره منتهی می شود.

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: بر اساس شنیده ها اکنون اتحادیه مرغ تخم گذار پذیرفته که کل وظایف وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تخم مرغ و تنظیم بازار را بر عهده گیرد و سایر تشکل ها نیز باید همینگونه عمل کنند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس افزود: در صدد هستیم که وظایف تنظیم بازار از عهده دولت خارج و به تشکل های مربوطه واگذار شود که ثمره آن، حذف دلالان از بازار است.

منبع : ایکانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: