۱۶ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۴۳
آخرین اخبار از دانشگاه علمی کاربردی

بازنگری اقدامات علمی کاربردی روی میز وزارت علوم/ ادغام به مصوبه دستگاههای نظارتی نیاز دارد

بلافاصله بعد از تغییر رئیس دانشگاه علمی کاربردی و انتصاب سرپرست دانشگاه فنی حرفه ای برای سرپرستی دانشگاه علمی کاربردی، زمزمه های ادغام این دو دانشگاه کلید زده شد. مسئولان وزارت علوم این ادغام را رد نمی کنند اما آنچه مسلم است هنوز در این زمینه کارشناسی کاملی صورت نگرفته است.

به گزارش عیارآنلاین، دو دانشگاه جامع علمی کاربردی و فنی حرفه ای با اساسنامه ای کاملاً متفاوت زیر نظر وزارت علوم اداره می شوند، هر چند پیش از این موسسات آموزشی فنی حرفه ای فعالیت می کردند اما در سال 89 بر اساس یکی از مصوبات مجلس، تجمیع شده و تحت دانشگاه فنی حرفه ای ادامه فعالیت دادند.

 حسین حسینی

ادغام دو دانشگاه علی کاربردی و فنی و حرفه ای هم که اکنون با برکناری رئیس دانشگاه علمی کاربردی و سرپرستی سرپرست دانشگاه فنی حرفه ای بر این دانشگاه دوباره مطرح شده بحث تازه ای نیست و در زمان رئیس جمهور سابق نیز بر آن تاکیده شد اما هیچ گاه به مرحله عملیاتی شدن، نرسید.

این روزها اما مسئولان یکی در میان بحث ادغام یا عدم ادغام این دانشگاه را مطرح می کنند.

در همین باره حسین حسینی در گفتگویی با بیان اینکه هیچ درخواستی مبنی بر ادغام دانشگاههای علمی کاربردی با فنی حرفه ای به شورای گسترش ارسال نشده است، یادآوری کرد که حتی اگر قرار باشد وزارت علوم دست به این ادغام بزند لازم است شورای گسترش مجوز آن را صادر کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ادغام نیازی به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد یا خیر، خاطرنشان کرد: دانشگاه فنی حرفه ای بر اساس یکی از مصوبات مجلس فعال شد و راه اندازی دانشگاه جامع علمی کاربردی یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به شمار می آید، بنابراین هر گونه تصمیم گیری در این باره نیاز به مصوبه دستگاههای نظارتی مربوطه، دارد.

مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم با تاکید بر اینکه نظام آموزشهای مهارتی در کشور نیاز به بازنگری جدی دارد و در این امر هم شکی نیست، اظهار داشت: این اقدام نیازمند بازنگری در عملکرد دانشگاهها و موسسات درگیر با آموزشهای مهارتیست.

حسینی با انتقاد از اقدامات دانشگاه جامع علمی کاربردی، تصریح کرد: به برخی اقدامات دانشگاه جامع علمی کاربردی نقدهایی وارد است، دانشگاهی که قرار بود صرفاً در حوزه مهارتی فعالیت کند به راه اندازی رشته های ارشد و صدور مدرک روی آورده که نشاندهنده ایرادی در سیستم آموزشی است هر چند در قرار بود دوره های مهارتی اجرا شود اما این روند هم به سمت صدور مدرک سیر کرده است.

این مقام مسئول وزارت علوم با تاکید بر اینکه این مسائل نیاز به بازنگری دارد، عملیاتی کردن آن را مستلزم بررسیهای کارشناسانه دانست.

وی راه اندازی دانشگاه ملی مهارت را در حد یک ایده از سوی وزارت علوم دانست و گفت: هدف از تاسیس دانشگاه، ساماندهی مراکز آموزشی و دانشگاههای درگیر با دوره های مهارتی است اما هنوز هیچ تصمیمی برای آن گرفته نشده است.

منبع : خبرگزاری مهر

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: