۱۴ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۵۴

تسهیلات ویژه صندوق نوآوری وشکوفایی برای شرکت های دانش بنیان نوپا

صندوق نوآوری وشکوفایی در چارچوب آیین نامه و دستورالعمل جدید، ضوابط وتسهیلات ویژه ای برای ارائه انواع خدمات به شرکت های دانش بنیان نوپا اختصاص داد.

به گزارش عیارآنلاین به نقل از خبرگزاری ایرنا، این دستورالعمل که در هیأت عامل صندوق تصویب و از سوی ریاست هیأت عامل و رئیس صندوق برای اجرا ابلاغ شده، به منظور روان سازی و ساده سازی فرآیند حمایت از شرکت های دانش بنیان نوپا است و به موجب آن، ارزیابی، اعطای تسهیلات و نظارت بر این شرکت ها که در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری مستقر باشند با تشخیص و نظارت صندوق از طریق صندوق های پژوهش و فناوری مرتبط که عامل صندوق نوآوری و شکوفایی باشند، انجام می شود.

صندوق نواوری و شکوفایی

به موجب این دستورالعمل و به منظور تسهیل هرچه بیشتر بررسی طرحهای شرکت های دانش بنیان نوپا، اعتبار سنجی از این شرکت ها و نیز بررسی صورت حسابهای مالی آنان الزامی نیست و در عین حال در صورتی که شرکت های دانش بنیان نوپا در ارائه تضمینات ضروری توانایی لازم را نداشته باشند، اخذ تضمینات ساده تر شده و نهایتاً چک های شخصی مطمئن نیز قابل استفاده هستند.

براساس این گزارش صندوق های پژوهش و فناوری می توانند در ارزیابی و نظارت بر شرکت های دانش بنیان نوپا از مراکز رشد و پارک های علم و فناوری که محل استقرار شرکت ها هستند، به عنوان کارگزار استفاده کنند ضمن آنکه در ارزیابی طرح های این شرکت ها توسط عاملین صندوق یا کارگزاران آنها، برنامه یا مدل کاری شرکت BM) و (BP ، وجود بازار مطمئن، مسائل فنی، در فهرست کالاها و فناوریهای دانش بنیان بودن طرح و توانایی بازپرداخت شرکت بررسی می شود و رویکرد صندوقهای عامل، توانمندسازی این شرکت ها خواهد بود.

شرکت های دانش بنیان نوپا در صورت داشتن شرایط لازم می توانند از انواع قرض الحسنه (با کارمزد ۴%) مندرج در دستورالعمل اعطاء انواع خدمات و تسهیلات استفاده کنند.

گفتنی است سقف اعتباری این شرکت ها برای تسهیلات مذکور به میزان حداکثر یک میلیارد ریال در سال می باشد و صرفاً یک بار قابل تکرار است و پرداخت آنها به صورت تدریجی و اقساطی متناسب با پیشرفت طرح خواهد بود.

صندوق نوآوری و شکوفایی می تواند در صورت مناسب تشخیص دادن طرح یک شرکت دانش بنیان نوپا و در چارچوب آیین نامه و دستورالعمل مشارکت، با روش مشارکت حقوقی یا مدنی عمل کند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: