۲۵ خرد ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۰

ضمانت حداقل سود سهام شرکت‌های بورسی، راهکاری جهت افزایش سرمایه‌ گذاری مردم

با توجه به اینکه بانک در تجهیز منابع و بورس در تخصیص آن عملکرد بهتری دارند، لازم است تا با ایجاد سازوکاری ارتباطی میان این دو نهاد مالی، زمینه بهبود تجهیز و تخصیص منابع را در حمایت از صنعت و تولید فراهم آورد.

به گزارش سرویس صنعت عیارآنلاین، در ساختار تامین مالی کشور که از تجهیز و تخصیص منابع تشکیل می شود، بانک و بورس از نهادهای اصلی هستند که در هر دو بخش (تجهیز و تخصیص منابع) فعال هستند. بانک ها با دریافت پس اندازهای مردم به تجهیز منابع پرداخته و با در اختیار گذاشتن این منابع برای بخش های مختلف اقتصاد به تخصیص آن می پردازند. بورس نیز در ساختار پذیره نویسی و افزایش سرمایه شرکت ها، با دریافت سرمایه سرمایه گذاران و شرکت دادن آنها در افزایش سرمایه شرکت، منابع مورد نیاز شرکت را فراهم کرده و به این شکل به تجهیز و تخصیص منابع می پردازد.

سود بانكي
بررسی فعالیت های دو نهاد تامین مالی یعنی بانک و بورس در کشور نشان می دهد که بانک ها توفیق بیشتری در حوزه تجهیز منابع نسبت به بورس داشته اند اما در تخصیص منابع به سمت بخش های مولد اقتصادی موفق نبوده اند. مردم در چارچوب قوانین و ساختارهای موجود، پس اندازهای خود را در بانک قرار می دهند تا بتوانند از سرمایه گذاری بانک منتفع شوند اما در مرحله تخصیص، مقدار زیادی از منابع بانک در حوزه هایی غیر از تولید و بخش های مولد اقتصادی تخصیص داده می شود. بورس نیز در حوزه تخصیص منابع موفق تر عمل کرده است چرا که در چارچوب افزایش سرمایه، منابع را مستقیما و طبق مجوز افزایش سرمایه شرکت که برای تولید آن صادر شده است، در اختیار شرکت قرار می دهد اما در تجهیز منابع به دلیل اینکه اطمینان از سودآوری شرکت وجود ندارد و فرآیند افزایش سرمایه نیز مدتی به طول می انجامد، کمتر توفیق داشته است.

بورس
لذا با توجه به اینکه بانک در تجهیز منابع و بورس در تخصیص آن عملکرد بهتری دارند، لازم است تا با ایجاد سازوکاری ارتباطی میان این دو نهاد مالی، زمینه بهبود تجهیز و تخصیص منابع را در حمایت از صنعت و تولید فراهم آورد.
بنابراین با نظر به اینکه افزایش سرمایه شرکت های بورسی کمتر با استقبال مردمی و سرمایه گذاری آنها روبرو می شوند، پیشنهاد می شود تا کف سود شرکت هایی که افزایش سرمایه دارند توسط بانک های عامل یا صندوق های ضمانت تضمین گردد تا انگیزه لازم جهت حضور مردم در اقتصاد و افزایش سرمایه شرکت ها که به صورت مستقیم به تولید می انجامد؛ فراهم گردد.

۱ دیدگاه

  1. مسعود :

    متن رسانه ای باید روان و ساده باشد. راستش این متن راحت فهم نمی شود.
    روان تر بنویسید وگرنه مخاطب از دست می رود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: