۱۰ خرد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۳۹

ایجاد شبکه آزمایشگاهی صنایع دریایی در کشور

دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی با تاکید بر اینکه اطلاعات مربوط به کشتی‌های ساخته شده در کشور وجود ندارد، اظهار داشت: ایجاد شبکه آزمایشگاهی، یکی از برنامه‌های ستاد است تا دانشجویان بتوانند از امکانات سخت‌افزاری و رفاهی دیگر دانشگاه‌های کشور استفاده کنند.

به گزارش عیارآتلاین به نقل از خبرگزاری دانشجو، دکتر محمدسعید سیف دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی در اولین نشست ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی معاونت علمی با دانشجویان این حوزه، با اشاره به نقش پررنگ دانشجویان در توسعه فناوری در کشور، افزود: سند ملی توسعه دریایی کشور را طی نزدیک به ۳ ماه با کمترین ایراد جمع‌آوری کردیم و برای تکمیل این سند لازم است دانشجویان نسبت به کسب اطلاعات مدون و مکتوب از کشتی‌های ساخته شده در کشور اقدام کنند.

دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی با تاکید بر اینکه اطلاعات مربوط به کشتی‌های ساخته شده در کشور وجود ندارد، اظهار داشت: ایجاد شبکه آزمایشگاهی، یکی از برنامه‌های ستاد است تا دانشجویان بتوانند از امکانات سخت‌افزاری و رفاهی دیگر دانشگاه‌های کشور استفاده کنند.

در این جلسه مقرر شد با حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانشجویان برای جمع‌آوری نخستین اطلس دریایی ایران و کتابچه اطلاعات مربوط به کشتی‌های ساخته شده در کشور اقدام کنند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: