سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی مشخص شد+جدول قیمت‌ها

بر اساس این گزارش سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ١٣٩٣ در روزنامه رسمی به چاپ رسید و این به آن معناست که این تعرفه‌ها از زمان چاپ لازم‌الاجرا خواهد بود.

به گزارش عیارآنلاین به نقل از فارس، سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ١٣٩٣ در روزنامه رسمی به چاپ رسید و این به آن معناست که این تعرفه‌ها از زمان چاپ لازم‌الاجرا خواهد بود.

متن تصویب نامه تعرفه‌های بخش خصوصی که در روزنامه رسمی به چاپ رسیده به شرح زیر است:

هیأت وزیران در جلسه مورخ ٢٤ اردیبهشت سال ۹۳ به پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (ه) ماده (٣٨) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٩، تصویب کرد:

۱- سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ١٣٩٣ به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

الف- ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی

۱) ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی PhD پروانه دار ( ١٦٥.٠٠٠ ) ریال

۲) ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و MD-PhDd مبلغ (۲۶۰۰۰۰) ریال

٣) ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و روانپزشکان ( ٣٣٠.٠٠٠ ) ریال

٤) ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک ( ٣٧٠.٠٠٠ ) ریال

٥) کارشناس ارشد پروانه دار ( ١٤٠.٠٠٠) ریال

٦) کارشناس پروانه دار ( ١٢٥.٠٠٠ ) ریال

تبصره ١- پزشکان روانپزشک و فوق تخصص در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید و در پروانه مطب درج شده باشد.

تبصره۲- کارشناسان ارشد و پروانه دار PhD در صورتی می توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد یا PhD استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا PhD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره۳- متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل ۱۵ دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل ۲۰ دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص ۲۵ دقیقه و روانپزشکان حداقل ۳۰ دقیقه تعیین می‌شود.

تبصره۴- پزشکان عمومی با سابقه بیش از ۱۵ سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل ۱۵ درصد علاوه بر تعرفه مصوب می‌باشند.

ب- سقف ضرایب تعرفه‌های خدمات درمانی

۱- ضریب تعرفه دندانپزشکی ( ٩.٠٠٠) ریال

۲- تا پایان خرداد ١٣٩٣، ضرایب کای جراحی، بیهوشی، داخلی و فیزیوتراپی بخش خصوصی مطابق ضرایب کای تعرفه‌های مصوب سال ١٣٩٢ ملاک عمل ارائه دهندگان خدمات درمانی قرار می‌گیرد و رشد ضرایب مذکور، موکول به بازنگری کتاب ارزش نسبی می‌گردد.

ج- به سر جمع تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش خصوصی برای سال ١٣٩٣ ، ۲۰ درصد به تعرفه‌های مصوب سال ١٣٩٢ اضافه خواهد شد.

د- رشد تعرفه‌های سونوگرافی ۲۰ درصد، رادیولوژی ۲۰ درصد، MRI اسکن ایزوتوپ ۱۵ درصد، رادیوتراپی ۱۵ درصد، سی تی اسکن ۱۵ درصد و ۱۰ درصد می‌باشد.

تبصره- تعرفه سی تی اسکن اسپیرال به میزان ۲۵ درصد افزایش نسبت به Conventional تعیین می‌شود.

٢- سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) به شرح جدول ذیل می‌باشد:

درجه ارزشیابی بیمارستان یک تختی دو تختی سه تختی و بیشتر تخت همراه نوزاد سالم نوزاد بیمار سطح دوم تخت بیمار سوختگی تخت بیمار روانی تخت بخش post c.c.u تخت بخش c.c.u تخت بخش I.C.U جنرال PEDL.C.U

N.I.C.U و RICU

تخت BICU
یک ۴۸۶۰۰۰۰ ۳۷۸۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰ ۵۱۳۰۰۰ ۱۸۹۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰ ۸۱۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰ ۴۸۶۰۰۰۰ ۶۷۱۰۰۰۰ ۹۷۲۰۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰۰۰
دو ۳۸۸۸۰۰۰ ۳۰۲۴۰۰۰ ۲۱۶۰۰۰۰ ۴۱۰۰۰۰ ۱۵۱۲۰۰۰ ۲۱۶۰۰۰۰ ۶۴۸۰۰۰۰ ۲۱۶۰۰۰۰ ۳۸۸۸۰۰۰ ۲۹۶۸۰۰۰ ۷۷۷۶۰۰۰ ۸۶۴۰۰۰۰
سه ۲۹۱۶۰۰۰ ۲۲۶۸۰۰۰ ۱۶۲۰۰۰۰ ۳۰۸۰۰۰ ۱۱۳۴۰۰۰ ۱۶۲۰۰۰۰ ۴۸۶۰۰۰۰ ۱۶۲۰۰۰۰ ۲۹۱۶۰۰۰ ۳۷۲۶۰۰۰ ۵۸۳۲۰۰۰ ۶۴۸۰۰۰۰
چهار ۱۹۴۴۰۰۰ ۱۵۱۲۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰۰ ۲۰۵۰۰۰ ۷۵۶۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰۰ ۳۲۴۰۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰۰ ۱۹۴۴۰۰۰ ۲۴۸۴۰۰۰ ۳۸۸۸۰۰۰ ۴۳۲۰۰۰۰

 

٣- سهم سازمان های بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال ١٣٩٣ به شرح ذیل تعیین می شود:

الف- معادل ۹۰ درصد تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری

ب- معادل ۷۰ درصد تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی

۴- تعرفه خدمات حرفه‌ای داروسازان در بخش خصوصی در سال ١٣٩٣ به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

الف- تعرفه خدمات حرفه‌ای داروساز به شرط رعایت شرح وظایف ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای داروسازان معادل شانزده هزار ( ١٦.٠٠٠) ریال در ساعات روز و نوزده هزار ( ١٩.٠٠٠ ) ریال در ساعات شب و ایام تعطیل مصوب و در نسخ کمتر از ( ١٩.٠٠٠ ) ریال، هشت هزار ( ٨.٠٠٠ ) ریال می‌باشد.

ب- تعرفه خدمات حرفه‌ای داروساز جهت داروهای بدون نسخه (OTC) که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌گردد، ۱۵ درصد بهای هر نسخه و حداکثر تا سقف هشت هزار ( ٨.٠٠٠ ) ریال تعیین می‌گردد.

ج- تعرفه خدمات حرفه‌ای داروساز در خصوص ساخت داروهای ترکیبی در داروخانه، ۱۰ درصد قیمت مواد مصرفی و حداکثر تا سقف چهارده هزار و یکصد ( ١٤.١٠٠ ) ریال تعیین می‌گردد.

٥- سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های تابع با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و در سقف تعرفه‌های این تصویب نامه توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان و رئیس سازمان نظام پزشکی استان و یک نماینده از سازمان‌های بیمه گر پایه استان تعیین و ابلاغ می‌گردد.

تبصره- در استان‌های دارای بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه واقع در مرکز استان موظف به بررسی و کارشناسی تعیین سقف تعرفه‌های بخش خصوصی در منطقه با هماهنگی سایر دانشگاه‌ها و دانشکده‌های استان خواهد بود.

۶- این تصویب نامه از ابتدای اردیبهشت سال ١٣٩٣ لازم الاجراء می‌باشد. ارزش ریالی ضرایب جراحی، بیهوشی، داخلی و فیزیوتراپی پس از تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و تصویب هیأت وزیران ابلاغ و لازم الاجراء خواهد بود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: