۸ خرد ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۸

تورم اردیبهشت ماه ۲۸.۴ درصد شد

طبق بررسی‌های انجام شده در مرکز آمار ایران نرخ تورم اردیبهشت ماه ۲۸.۴ درصد و تورم نقطه به نقطه این ماه نیز ۱۷.۲ درصد شده است.

به گزارش عیارآنلاین به نقل از تسنیم ، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در اردیبهشت ماه سال ۹۳ را بر پایه سال پایه ۹۰ منتشر و اعلام کرد: در ادریبهشت ماه تورم نقطه به نقطه ۱۷.۲ درصد و تورم میانگین ۲۸.۴ درصد شده است.

مرکز آمار

به گزارش تسنیم کاهش نرخ تورم در اردیبهشت ماه به ۲۸.۴ درصد زمان تحقق وعده تورمی دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم در سال ۹۳ به ۲۵ درصد را کوتاه‌تر کرده و تنها ۳.۴ درصد تا تحقق این وعده باقی مانده است.

براساس این گزارش شاخص کل در ادریبهشت ماه سال ۹۳ عدد ۱۸۳.۶ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۷.۲ درصد می باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱۷.۶) کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۸.۴ درصد است که نسبت به همین اطلاع در فروردین ماه ۹۳ (۳۰.۲) کاهش یافته است.

به گزارش تسنیم، شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم ۲۱۶.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۱ درصد کاهش یافته است؛ شاخص گروه اصلی خوراکی ها البته در ماه مورد بررسی به عدد ۲۱۳.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۴ درصد کاهش را نشان می دهد.

گفتنی است شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۳۵.۷ درصد است. شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۶.۱ درصد است که نسبت به فروردین کاهش را نشان می دهد.

شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در اردیبهشت ماه ۹۳ به رقم ۱۷۲.۵ رسید که ۲.۹ درصد نسبت به ماه قبل افزایش را نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۰.۳ درصد است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به ماه مورد گزارش نسبت به سال قبل ۲۵.۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه فروردین کاهش یافته است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: