۸ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۵

احداث پالایشگاه های کوچک، راهبرد کلیدی در صنعت نفت

به دلیل اجرای راهبرد توقف ساخت پالایشگاه ها از اواخر دهه هفتاد ظرفیت عملی به اسمی پالایشگاهها به بیش از 1.3 رسید. نتیجه این فرایند چندین ساله، افزایش فشار به پالایشگاههای موجود، فرسودگی بیشتر تجهیزات و افت کیفیت محصولات پالایشی است. بنابراین، افزایش ظرفیت پالایشی کشور یکی از نیازهای ضروری اقتصاد ایران در دهه آینده خواهد بود.

به گزارش سرویس نفت، گاز و انرژی عیارآنلاین، صنعت پالایش در ایران به مجموعه ای از شرکتهای پالایشی اطلاق می‌شود که حدود 1.7 میلیون بشکه در روز نفت خام را به فراورده های نفتی قابل استفاده در اقتصاد تبدیل می‌کنند. در سالهای گذشته، با افزایش مصرف فراورده های نفتی خصوصا بنزین و گازوئیل، ظرفیت عملی پالایشگاههای داخلی افزایش یافت بدون آنکه ظرفیت اسمی آنها تغییری داشته باشد.
این فرایند به دلیل اجرای راهبرد توقف ساخت پالایشگاه ها از اواخر دهه هفتاد و تلاش برای تولید نفت بیشتر و صادرات بیشتر در سالهای پس از آن به وقوع پیوست و ظرفیت عملی به اسمی پالایشگاهها به بیش از 1.3 رسید در حالیکه در امریکا به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در صنعت پالایش، این نسبت چیزی در حدود 0.8 می باشد. نتیجه این فرایند چندین ساله، افزایش فشار به پالایشگاههای موجود، فرسودگی بیشتر تجهیزات و افت کیفیت محصولات پالایشی بوده است.
بنابراین، برای تعدیل مقدار خوراک تحویلی به پالایشگاه ها و جبران کمبود فراورده های مورد نیاز کشور، افزایش ظرفیت پالایشی کشور یکی از نیازهای ضروری اقتصاد ایران در دهه آینده خواهد بود.
برای افزایش ظرفیت پالایشی کشور گزینه های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها ساخت پالایشگاه های کوچک با خوراک نفت خام یا میعانات گازی است که در سالهای اخیر به صورت جدی تری مطرح و به آن پرداخته شده است. این موضوع خصوصا پس از تصویب قطعنامه های تحریمی اتحادیه اروپا و کاهش تدریجی صادرات نفت خام مورد توجه قرار گرفت. در واقع، پالایشگاههای کوچک، پالایشگاههایی با ظرفیت پایین هستند که برخی از آنها قابلیت جابجایی نیز دارند. پالایشگاه های کوچک نسبت به پالایشگاه های بزرگ مزایای قابل توجهی دارد که عبارتند از:
1- تأمین مالی: تأمین مالی پالایشگاه های کوچک به خاطر حجم کوچکتر نقدینگی مورد نیاز سهل تر بوده و امکان تأمین مالی این نوع پالایشگاه ها از بازار سرمایه به راحتی قابل انجام است.
2- تأمین تجهیزات: فناوری های مورد نیاز پالایشگاه ها در مقیاس بزرگ در دست کشورهای غربی است که در شرایط فعلی تأمین تجهیزات و خدمات با مشکلات عدیده روبرو شده است. اما در مقیاس کوچک، صاحبان فناوری کشورهای شرقی مانند چین، روسیه و… هستند و تامین تجهیزات بصورت ساده تری انجام می شود.
3- امکان راه اندازی توسط بخش غیردولتی: سهولت تامین مالی این پالایشگاه ها باعث شده تا امکان راه اندازی آنها بطور کامل توسط بخش غیردولتی وجود داشته باشد که همین امر موجب ورود بخش خصوصی به صنعت پالایش و تقویت آن خواهد شد.

باتوجه به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تاکید بر ضرورت افزایش تولید فراورده های نفتی در آنها همچنین با درنظر گرفتن اینکه در چارچوب اقتصاد مقاومتی، بر روی صادرات فراورده های نفتی تاکید شده است که نشان دهنده خودکفایی کشور در تولید بنزین مرغوب و صادرات مازاد آن به کشورهای دیگر است. به علاوه با توجه به اینکه یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی پررنگتر کردن حضور مردم در اقتصاد به عنوان گردانندگان اصلی اقتصاد کشور است ساخت پالایشگاه های کوچک از این نظر که ظرفیت حضور بخش خصوصی را در صنعت پالایش بیشتر می کند،در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی است

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: