مراجعه بی‌سابقه بیماران به بیمارستانها پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت

به نظر می رسد ریشه ایجاد این مشکل توجه نکردن مجریان این طرح به تعیین سازوکارهای مناسب نظارتی و تنظیم کننده عرضه خدمات – مانند عدم به کارگیری ظرفیت بیمه ها و راهنماهای بالینی می باشد.

سلامت

به گزارش عیارآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران،پس از اجرای طرح سلامت و کاهش شدید هزینه های درمانی، بیمارستان های کشور شاهد مراجعه بی سابقه بیماران هستند. به عنوان نمونه در یکی از بیمارستان های تهران که روزانه ۲ عمل زانو انجام می شد پس از اجرای طرح سلامت روزانه بین ۱۲ تا ۱۷ عمل زانو در آن انجام می شود. در بیمارستان دیگر هم از میان ۵۰۰ مراجعه کننده برای آنژیوگرافی، ۴۶۰ نفر مشکلی در عروق و قلب خود نداشته اند.

گفتنی است طرح تحول نظام سلامت در عین مزایایی که برای مردم داشته است، منشاء بروز هزینه های غیر ضروری برای سیستم سلامت کشور و بیمه ها نیز شده است. این موضوع که میزان اعمال جراحی در بیمارستانهای دولتی به یک باره رشد چند برابری را تجربه کنند، معلول پدیده ای است که از آن به عنوان تقاضای القایی یاد می شود. طبیعی است که با افزایش تعرفه های درمان، تمایل بیمارستانها برای ارائه خدمات بیشتر شده باشد، بویژه که با تزریق منابع مالی به حوزه درمان، توان بیمه ها برای پرداخت مطالبات بیمارستانهای نیز افزایش یافته است. به نظر می رسد ریشه ایجاد این مشکل توجه نکردن مجریان این طرح به تعیین سازوکارهای مناسب نظارتی و تنظیم کننده عرضه خدمات – مانند عدم به کارگیری ظرفیت بیمه ها و راهنماهای بالینی می باشد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: