۵ خرد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۰۵
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

حذف دلار از مبادلات تجاری موجب تسهیل تجارت خارجی

پیمان پولی دوجانبه روش نوین برای انجام تجارت بین دو کشور با ارزهای محلی و بدون استفاده از دلار و یورو است و برای برون رفت از مشکلات کنونی می توانیم از این شیوه استفاده کنیم.

به گزارش عیارآنلاین، محمد علی مددی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه دلار به عنوان ابزاری در دست امریکا برای فشار به ایران در راستای تحریم های اقتصادی شده است، اظهارکرد: با حذف دلار از مبادلات بین المللی دامنه فعالیت تجار افزایش یافته و انتقال منابع مالی به سهولت انجام می شود.

محمد علی مددی

وی با اشاره به اینکه دلار بر تجارت کشورهای جهان سوم سایه انداخته است، گفت: همراهی کشورهای منطقه در حذف دلار از مبادلات خود، تضعیف دلار را در پی خواهد داشت.

نماینده مردم میانه در خانه ملت گفت: با حذف دلار از مبادلات تجاری می توان استقلال کشورها را حفظ کرد.

وی با اشاره به برنامه دو کشور روسیه و چین برای حذف دلار، گفت: پیمان پولی دوجانبه روش نوین برای انجام تجارت بین دو کشور با ارزهای محلی و بدون استفاده از دلار و یورو است و برای برون رفت از مشکلات کنونی می توانیم از این شیوه استفاده کنیم.

۴۷ کشور دنیا در چارچوب قراردادها و پیمان های دوجانبه و چندجانبه براساس واحد پول ملی مبادلات تجاری خود را انجام می دهند.

بررسی حذف دلار از مبادلات تجاری در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: