۵ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۰۵
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

حذف دلار از مبادلات تجاری موجب تسهیل تجارت خارجی

پیمان پولی دوجانبه روش نوین برای انجام تجارت بین دو کشور با ارزهای محلی و بدون استفاده از دلار و یورو است و برای برون رفت از مشکلات کنونی می توانیم از این شیوه استفاده کنیم.

به گزارش عیارآنلاین، محمد علی مددی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه دلار به عنوان ابزاری در دست امریکا برای فشار به ایران در راستای تحریم های اقتصادی شده است، اظهارکرد: با حذف دلار از مبادلات بین المللی دامنه فعالیت تجار افزایش یافته و انتقال منابع مالی به سهولت انجام می شود.

محمد علی مددی

وی با اشاره به اینکه دلار بر تجارت کشورهای جهان سوم سایه انداخته است، گفت: همراهی کشورهای منطقه در حذف دلار از مبادلات خود، تضعیف دلار را در پی خواهد داشت.

نماینده مردم میانه در خانه ملت گفت: با حذف دلار از مبادلات تجاری می توان استقلال کشورها را حفظ کرد.

وی با اشاره به برنامه دو کشور روسیه و چین برای حذف دلار، گفت: پیمان پولی دوجانبه روش نوین برای انجام تجارت بین دو کشور با ارزهای محلی و بدون استفاده از دلار و یورو است و برای برون رفت از مشکلات کنونی می توانیم از این شیوه استفاده کنیم.

47 کشور دنیا در چارچوب قراردادها و پیمان های دوجانبه و چندجانبه براساس واحد پول ملی مبادلات تجاری خود را انجام می دهند.

بررسی حذف دلار از مبادلات تجاری در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: