۵ خرد ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۲

آمار فائو از میزان تولید جهانی آبزیان در سال ۲۰۱۴

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد؛ Food and Agriculture Organization، آمارنامه تحلیلی – تشریحی خود را در مورد تولید جهانی آبزیان برای سال ۲۰۱۴ منتشر کرد

به گزارش عیارآنلاین به نقل از ایانا، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد؛ Food and Agriculture Organization، آمارنامه تحلیلی – تشریحی خود را در مورد تولید جهانی آبزیان برای سال ۲۰۱۴ منتشر کرد (The State of World Fisheries and Aquaculture 2014).

ماهی

بر اساس این آمارنامه، تولید آبزیان از دو منبع آبزی‌پروری و صید در پنج دهه اخیر به‌صورت مستمر افزایش یافته و در سال ۲۰۱۲ به رقم ۱۵۸ میلیون تن رسید. نرخ افزایش تولید آبزیان برای مصرف انسانی در پنج دهه گذشته به‌طور متوسط معادل ۳.۲ درصد بوده که نسبت به نرخ افزایش جمعیت جهانی در همین زمان ۱.۶ درصد بوده و این حاکی از میانگین افزایش مصرف سرانه آبزیان در جهان بوده است. مصرف سرانه آبزیان از مقدار ۹.۹ کیلوگرم در دهه ۱۹۶۰ به بیش از ۱۹.۲ کیلوگرم در سال ۲۰۱۲ رسیده است که نمایانگر استقبال عمومی جهان از افزایش مصرف آبزیان است.

روند تولید جهانی آبزیان (میلیون تن)؛ FAO

شیلات

این گزارش درباره سهم تولید از محل صید در سال ۲۰۱۲ آورده است: در سال ۲۰۱۲ سهم تولید از محل صید معادل ۹۱.۳ میلیون تن بوده که به ترتیب مقدار ۷۹.۷ میلیون تن از دریاها و ۱۱.۶ میلیون از آب‌های داخلی صید شده است. سهم آبزی‌پروری نیز در سال ۲۰۱۲ مقدار ۶۶.۶ میلیون تن بوده که از این مقدار، معادل ۲۴.۷ میلیون تن در آب‌های دریایی (شور) و مقدار ۴۱.۹ میلیون تن در آب‌های داخلی (شیرین) پرورش داده شده است. در سال ۲۰۱۲ سهم صید به آبزی‌پروری حاکی از افزایش مستمر آبزی‌پروری نسبت به صید است و معادل ۴۲.۱۵ درصد برای آبزی‌پروری و ۵۷.۷۸ درصد برای صید بوده است. این رقم در سال ۲۰۱۱ معادل ۳۹.۸۲ درصد برای آبزی‌پروری و ۶۰.۱۷ درصد برای صید بوده است.

این گزارش در ادامه می‌افزاید: در ایران تولید آبزیان درسال مورد نظر (۲۰۱۲ میلادی و ۱۳۹۱ هجری شمسی) معادل ۸۳۸ هزار و ۸۹۲ تن بوده که معادل نیم درصد تولید جهانی است. از این مقدار معادل ۴۰.۳۹ درصد سهم آبزی‌پروری و ۵۹.۶۰ درصد سهم صید از تولید آبزیان در ایران است. بر اساس این آمار، سهم آبزی‌پروری در ایران در مقایسه با تولید جهانی کمتر است و این در حالی است که افزایش تولید آبزیان از طریق آبزی‌پروری قابل حصول و با اندک سرمایه‌گذاری میسر خواهد بود.

مقایسه مصرف آبزیان در سال ۲۰۱۰ میلادی نشان می‌دهد که در مقابل میانگین ۱۸.۹ کیلوگرم جهانی، کشورهای صنعتی دارای مصرفی معادل ۲۷.۴ کیلوگرم، کشورهای در حال توسعه ۱۸.۹ کیلوگرم، کشورهای فقیر ۱۰.۹ کیلوگرم، اقیانوسیه ۲۵.۴ کیلوگرم، اروپا ۲۲ کیلوگرم، آمریکای شمالی ۲۱.۸ کیلوگرم، آسیا ۲۱.۶ کیلوگرم، آمریکای جنوبی ۹.۷ کیلوگرم، آفریقا ۹.۷ کیلوگرم و ایران ۸.۵ کیلوگرم است.

بر اساس آمارنامه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد برای سال ۲۰۱۰ به ترتیب مصرف کشورهای صنعتی، اروپا و آمریکای شمالی نسبت به سایر مناطق جهان بیشتر است و ایران کماکان در پایین‌ترین سطح متوسط مصرف سرانه قرار دارد. با اشکار شدن اهمیت مصرف آبزیان برای سلامت انسان‌ها، روند مصرف این ماده پروتئینی در رژیم خوراکی کشورها به‌ویژه کشورهای صاحب ثروت و درآمد، با شتاب در حال افزایش است.

شیلات

گردآوری گزارش: علیرضا کیهان پور- ابراهیم میگلی نژاد

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: