مزیت تکمیل پروژه‌های مسکن مهر؛ ایجاد بیش از یک میلیون شغل/تامین بیش از یک میلیون مسکن

در بخش مسکن به ازای هر 100 متر مربع زیربنای مسکونی تولید شده، 1.44 شغل مستقیم و 1.008 شغل غیرمستقیم در طی یک سال ایجاد می کند. لذا اشتغال ایجاد شده که از اجرای پروژه‌های در حال ساخت مسکن مهر حاصل می‌شود معادل 1 میلیون و 390 هزار شغل است که ضروری است به آن توجه جدی شود.

به گزارش سرویس مسکن عیارآنلاین، رئیس محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی در 11 اردیبهشت سال جاری مصادف با روز جهانی کارگر با حضور در جمع کارگران برخی دستورات جدید جهت پیگیری بحث اشتغال در کشور را صادر کردند. ایشان در قسمتی از سخنرانی خود اعلام کردند:

“امروز میلیون‌ها جوان تحصیل کرده ما آماده اشتغال هستند. این دولت تدبیر و امید است که در سایه حمایت شما این بار را بر دوش دارد و مصمم است سال ۱۳۹۳ را سال رونق تولید و شکستن رکود اقتصادی اعلام کند. “

با توجه به صحبت ایشان، یکی از راههای ایجاد اشتغال در کشور، تکمیل پروژه های نیمه تمام به جای شروع پروژه های جدید است.

همچنین آقای مهندس مهرآبادی قائم مقام محترم وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر در یک نشست خبری که در تاریخ 27 اسفندماه سال گذشته برگزار شد اطلاعاتی راجع به پروژه های مسکن مهر اعلام کردند که تاکنون برای 2 میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر قرارداد امضا شده و پروژه ها در مرحله آغازین قرار گرفته است که از این میزان در 2 میلیون واحد، مرحله اسکلت و سقف به پایان رسیده است.از این مقدار نیز 1 میلیون و 800 هزار واحد به مرحله سفت کاری رسیده است که از آن تعداد، 1 میلیون و 470 واحد در مرحله نازک کاری قرار دارد.

آمار غیر تجمعی این مقادیر که در جدول (1) نیز نشان داده شده است مشخص می کند که در حال حاضر، 300 هزار واحد در مرحله آغاز پروژه، 200 هزار واحد در مرحله پایان اسکلت و سقف، 330 هزار واحد در مرحله پایان سفت کاری و 1 میلیون و 470 هزار واحد در مرحله پایان نازک کاری قرار دارد.

جدول 1

جدول 1 گزارش مسکن مهر و اشتغال

با توجه به جداول شکست کار مسکن که درصد انجام یک پروژه را مشخص می کند، در مرحله آغازین پروژه 20 درصد، در مرحله پایان اسکلت و سقف 40 درصد، در مرحله پایان سفت کاری 60 درصد و در مرحله نازک کاری 95 درصد از پروژه به پایان رسیده است. این مقادیر نیز در جدول (2) مشخص شده است.

جدول 2

 جدول 2 گزارش مسکن مهر و اشتغال

با توجه به این مقادیر، محاسبه درصد باقیمانده کار هر قسمت از مراحل پروژه، تعداد کل واحد مسکن باقیمانده را مشخص می کند. برای مثال، وقتی 80 درصد از کار 300 هزار واحد مسکونی باقیمانده است معادل این است که 240 هزار واحد مسکونی در مرحله شروع قرار دارد. این مقدادیر در جدول (3) نشان داده شده است:

جدول 3

 جدول 3 گزارش مسکن مهر و اشتغال

جمع مقادیر معادل مسکن کامل باقیمانده برابر 567 هزار واحد می باشد که نشانگر آن است که در پروژه ملی مسکن مهر، هم اکنون معادل 567 هزار واحد مسکونی قابلیت فعالیت وجود دارد که منابع بانکی آن نیز با تدابیر بانک مرکزی تهیه شده است اما به دلیل مسائل مدیریتی و عدم پیگیری لازم توسط دولت یازدهم، اجرای پروژه به شدت کند شده است و تامین مسکن حجم کثیری از خانوارها با مشکل مواجه شده است. بدیهی است اتمام این پروژه ها سبب می گردد که پرداخت اقساط آن نیز توسط خریداران مسکن آغاز شود و نقدینگی تزریق شده به اقتصاد با بازپرداخت بدهی توسط ایشان، دوباره به بانک مرکزی باز گردد که سبب کاهش پایه پولی می گردد.

این درحالی است که طبق محاسبات انجام شده توسط وزارت راه و شهرسازی، مسکن که دومین صنعت اشتغال‌زای کشور پس از کشاورزی می باشد، به ازای هر 100 متر مربع زیربنای مسکونی تولید شده، 1.44 شغل مستقیم و 1.008 شغل غیرمستقیم در طی یک سال ایجاد می کند. لذا اشتغال ایجاد شده که از اجرای این تعداد پروژه حاصل می شود معادل 1 میلیون و 390 هزار شغل است که ضروری است به آن توجه جدی شود.

با این اوصاف، ایجاد بیش از یک میلیون اشتغال و کاهش نقدینگی در کنار تامین مسکن برای خانوارها از مزایایی است که تکمیل پروژه های عظیم مسکن مهر در وضعیت فعلی به همراه دارد. لذا جهت حل مسئله اشتغال که مدنظر رئیس محترم جمهور نیز بوده و همچنین در کنار آن تامین مسکن خانوارها و کاهش نقدینگی جهت کنترل تورم، پیشنهاد می شود آقای رئیس جمهور شخصا در پایان هر ماه گزارش تعداد واحدهای تکمیل شده مسکن مهر را که به مرحله دفترچه پرداخت اقساط رسیده اند،‌ از وزارت راه و شهرسازی دریافت نمایند و در صورت صلاحدید نسبت به انتشار عمومی آن اقدام کنند تا تکمیل این پروژه عظیم ملی به صورت جدی‌تری توسط وزارت راه و شهرسازی پیگیری شود.

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: