۴ خرد ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۷

برخورد با بانک‌های تخطی‌کننده از سقف ۴۰درصدی سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها

بانک مرکزی خبر داد، برخی بانک‌ها سقف ۴۰درصد سرمایه گذاری در سهام شرکت ها را رعایت نکردند که با متخلفان برخورد خواهد شد.

به گزارش عیارآنلاین به نقل از تسنیم، روابط عمومی بانک مرکزی از برخورد با بانکها و موسساتی که حدود تعیین شده برای سرمایه‌گذاری را رعایت نکرده‌اند، خبر داد و اعلام کرد: همانطور که در مصاحبه معاون محترم نظارتی بانک عنوان گردید سقف سرمایه ‌گذاری بانکها در سهام شرکت ها اعم از موجود و جدید، وفق مصوبه مقام سیاستگذار پولی حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه هر بانک می باشد. متاسفانه بعضی از بانکها این نسبت را رعایت نکرده اند و بانک مرکزی با جدیت به دنبال اصلاح آن است و بانکهای مذکور مکلف شده اند در یک دوره زمانی مشخص نسبت به اصلاح نسبت مجاز اقدام نمایند.

بدیهی است بانکها و موسسات اعتباری که ظرف مدت زمانی تعیین شده نسبت به تعدیل ارقام سرمایه گذاری خود در سهام شرکتها و همچنین تسهیلات اعطایی به شرکتهای زیرمجموعه و به طور کلی اشخاص مرتبط خود اقدام ننمایند طبق ضوابط و مقررات موجود با آنها برخورد خواهد شد و تضییقات مشخصی برای آنها منظور می گردد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: