۳ خرد ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۱۵

صندوق توسعه پروژه جهت سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی تشکیل می شود

عباس شعری مقدم، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: اساسنامه و امید نامه تشکیل صندوق توسعه پروژه توسط سازمان بورس تدوین و نهائی شده و برای تایید نهائی وزیر نفت برای مقام وزارت ارسال شد. این صندوق بگونه ای طراحی شده است که در بخش های مختلف صنعت پتروشیمی مانند اوره و آمونیاک، متانول و چند بخش دیگر، به طور مستقل به جذب سرمایه اقدام کند.

شعری مقدمیه گزارش عیارآنلاین، تشکیل صندوق توسعه پروژه با تایید نهائی وزیر نفت به زودی وارد مرحله اجرایی می شود.

عباس شعری مقدم، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در گفتگو با خبرگزاری شانا اظهار کرد: اساسنامه و امید نامه تشکیل صندوق توسعه پروژه توسط سازمان بورس تدوین و نهائی شده و برای تایید نهائی وزیر نفت برای مقام وزارت ارسال شد.

شعری مقدم افزود: در صورت تایید نهائی مهندس زنگنه و بهره گیری از نظرهای ایشان می توان تحولی بزرگ را در سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی رقم زد.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: این صندوق بگونه ای طراحی شده است که در بخش های مختلف صنعت پتروشیمی مانند اوره و آمونیاک، متانول و چند بخش دیگر، به طور مستقل به جذب سرمایه اقدام کند.

شعری مقدم با بیان این که افزون بر شرکت ها و بانک ها، افراد زیادی برای سرمایه گذاری در صندوق توسعه پروژه ابراز تمایل کرده اند، گفت: امید است امسال جهش مورد نظر در توسعه صنعت پتروشیمی را آغاز کنیم.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: تشکیل صندوق پروژه در صنعت پتروشیمی که با همکاری سازمان بورس در حال پیگیری است، می تواند سرمایه گذاری های جدیدی را برای طرح های توسعه ای و در حال ساخت صنعت پتروشیمی به همراه داشته باشد که بدون تردید در اقتصاد کشور نیز تاثیر گذار خواهد بود.

بنا بر این گزارش، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی چندی پیش گفته بود: تشکیل صندوق پروژه می تواند منجر به تامین مالی طرحهای توسعه ای صنعت پتروشیمی شود و تدوین اساسنامه این صندوق در مراحل پایانی است.

شعری مقدم افزوده بود: با کمک سازمان بورس و اقتصاددانان برجسته کشور در حال تهیه اساسنامه صندوق توسعه صنعت پتروشیمی هستیم و در این صندوق سرمایه گذاران بخش خصوصی، بانک ها و دیگر علاقه مندان به سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی حضور خواهند داشت.

بر اساس این گزارش، علی صالح آبادی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز پیش از این گفته بود: در سال ١٣٩٣ صندوقهای پروژه در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و طرحهای مهم عمرانی راه‌اندازی خواهد شد.

صالح آبادی افزوده بود: طراحی صندوق پروژه پایان یافته و این صندوق از سال٩٣ در تامین مالی طرح های نفت، گاز، پتروشیمی و طرح های عمرانی مشارکت خود را آغاز خواهد کرد

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: