۳ خرد ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۷

حوزه علمیه قم، مسئول تدوین آیین‌نامه حمایت از نخبگان حوزوی شد

معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان گفت: تدوین آئین نامه حمایت از نخبگان حوزوی برعهده حوزه علمیه قم قرار گرفته است و بنیاد ملی نخبگان مجری این آئین نامه است. قرار شده است که حوزه علمیه پیش نویس آئین نامه را تهیه کرده و در اختیار بنیاد نخبگان قرار دهند.

به گزارش عیارآنلاین، سید حسن حسینی معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان در گفت‌وگو با فارس، گفت: تدوین آئین نامه حمایت از نخبگان حوزوی برعهده حوزه علمیه قم قرار گرفته است و بنیاد ملی نخبگان مجری این آئین نامه است.
قرار شده است که حوزه علمیه پیش نویس آئین نامه را تهیه کرده و در اختیار بنیاد نخبگان قرار دهند.

وی در رابطه با نخبگان قرآنی نیز گفت: ائین نامه نخبگان قرانی هم تصویب شده و به زودی اجرایی می‌شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: