۳ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۵
مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

اتمام اصلاحات اساسی احیای سازمان مدیریت تا 10 روز آینده

تا 10 روز آینده اصلاحات لازم برای اصلاح ساختار سازمان مدیریت به اتمام می رسد، پیش از این برای احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور روشی کارشناسی مدنظر بود که به دلیل روند اجرای کار جلوی آن گرفته شد اما احیای ساختار این سازمان به نحوی دیگر در حال انجام است.

به گزارش عیارآنلاین، سیدکاظم دلخوش، مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در گفتگو با مهر در مورد احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در دولت یازدهم گفت: پیش از این برای احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور روشی کارشناسی مدنظر بود که به دلیل روند اجرای کار جلوی آن گرفته شد.

اما احیای ساختار این سازمان به نحوی دیگر در حال انجام است، به زودی و تا 10 روز آینده اصلاحات لازم و ضروری برای اصلاح ساختار سازمان مدیریت به اتمام می رسد.

پس از آن بخش هایی از سازمان که نیاز است کارآمدی آنها افزایش یابد، احیا خواهد شد و بخش هایی نیز حذف و جابجا خواهند شد، به هر حال مجموعه معاونت در تلاش است که اقدامات لازم نهایی شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: