۱ خرد ۱۳۹۳ ساعت ۰۷:۴۵

تأخیر یک ساله پالایش و پخش در اجرایی کردن قیمت جدید فرآورده ها

قائم‌مقام سابق شرکت ملی پالایش و پخش با اشاره به ضرر چند هزار میلیارد تومانی دولت در خرید فرآورده بی‌کیفیت از پالایشگاه‌ها، گفت: فرمول جدید قیمت فرآورده، سال گذشته تدوین و ابلاغ شد و دلیل تاخیر یک‌ساله در اجرای آن مشخص نیست.

جلیل سالاریبه گزارش عیارآنلاین، جلیل سالاری، قائم مقام سابق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به بحث قیمت گذاری فراورده ها که باید با شاخصهای کیفی صورت گیرد، گفت: همانطور که استحضار دارید فرآورده ها به دو بخش تقسیم می شوند.

سالاری ادامه داد: یکسری فرآورده اصلی وجود دارد که شامل سبد حمایتی می شوند و یکسری فرآورده نیز خارج از سبد حمایتی هستند.

قائم مقام سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با اشاره به فرآورده های ویژه ای که در بورس عرضه می شود، تصریح کرد: بنزین ۱۰۰LL یا پروپیلن از طریق بورس عرضه می شوند که مبنای قیمت گذاری آنها هر سال تغییر می کند و نرخ آنها باید سالانه محاسبه شود.

سالاری با اشاره به برخی از فراورده های نفتی که در خلیج فارس قیمتی برای آنها تعیین نشده است، گفت: بنابراین ضرورت دارد که این فرآورده ها معادل سازی شود، به همین دلیل هر سال این قیمتها تعیین می شد، پس این موضوع تنها مربوط به سال جاری نیست که برخی از افراد به تازگی از این قضیه مطلع شده اند و آن را مطرح می کنند.

قائم مقام سابق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ادامه داد: مثلا سال گذشته مصوبه ای داشتیم که قیمت فرآورده های نفتی اصلاح شوند و این موضوع در جلسه هیئت مدیره مصوب و ابلاغ شد.

سالاری با اشاره به ۵ فراورده اصلی گفت: در بند ۴-۳ قانون بودجه سال ۹۲، مابه التفاوت قیمت ۵ فراورده اصلی و سوخت هوایی دارای قیمت های تکلیفی هستند، به طوری که با قیمت های صادراتی و یا وارداتی محاسبه و مابه التفاوت آن به شرکت های پالایشی و با هزینه انتقال و توزیع پرداخت می شود.

قائم مقام سابق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی با اشاره به قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع گفت: در بند الف ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه ها آمده است قیمت این فراورده ها باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسد، به طوری که مبنای قیمت ها باید براساس قیمت های وارداتی و صادراتی باشد.

سالاری ادامه داد: از آنجایی که توانستیم تولید بنزین و گازوئیل را داخلی سازی و به خودکفایی برسیم و دیگر وارداتی نداشتیم، بنابراین باید چاره ای می اندیشیدیم تا قیمت گذاری ها براساس قانون صورت پذیرد.

قائم مقام سابق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی خاطرنشان کرد: چون واردات نداشتیم و تنها در برخی از ماه ها و به دلیل تعمیرات اساسی مجبور به واردات ناچیز بنزین می شدیم و از سوی دیگر چون قانون نیز ما را مکلف کرده بود تا قیمت گذاری ها براساس فوب صورت پذیرد، بنابراین به دنبال راه حلی در این مورد بودیم.

سالاری با اشاره به تولید فراروده ها در پالایشگاه ها با کیفیت های مختلف گفت: از سال ۹۱ تقریبا طرح های بهبود کیفیت در پالایشگاه ها به بهره برداری می رسید که هر کدام از محصولات تولیدی دارای شاخص های متفاوتی بود مثلا در مورد گوگرد شاخص های ۱۰ تا ۱۰ هزار PPM وجود داشت و باید انگیزه ای ایجاد می کردیم تا مابقی پالایشگاه ها نیز باکمک بخش خصوصی به دنبال طرح های زیست محیطی روند.

قائم مقام سابق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی با اشاره به روش قیمت گذاری جدید که در اردیبهشت سال ۹۲ انجام و به پالایشگاه ها ابلاغ شده است، گفت: بر این اساس، جدولی تنظیم شد که براساس این جدول ۵ فراورده اصلی قیمت گذاری شد.

سالاری ادامه داد: بنابراین پس از آنکه کارگروه، نظر نهایی خود را اعلام و از طرفی نظر شرکت های پالایشی اخذ شد، فرمول قیمت گذاری براساس جدول بالا تعیین و به پالایشگاه ها ابلاغ شد.

قائم مقام سابق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرایی آن در اردیبهشت ماه سال ۹۲ گفت: در این دستور العمل اجرایی حتی وظیفه مدیریت مالی و وظیفه شرکت ملی پخش به تفصیل آمده است که باید شرکتهای پالایشی از اردیبهشت ماه سال قبل این فرمول ها را اجرایی کرده باشند.

سالاری با اشاره به نحوه تعیین قیمت ۵ فراورده اصلی گفت: در مورد بنزین ضریب ۹۷ درنظر گرفته شد که به عنوان یک ضریب تکمیلی است و چون در خلیج فارس بنزین با عدد اکتان ۸۷ وجود نداشت عدد اکتان ۹۵ درنظر گرفته شد که بایک حساب ساده و بانرخ دلار ۳۰۰۰ تومانی باید ۲ میلیارد تومان در روز به عنوان مابه التفاوت در نرخ گذاری بنزین اصلاح می شد.

قائم مقام سابق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی با اشاره به قیمت گذاری نفت‌گاز گفت: در مورد نفت گاز نیز میزان گوگرد موجود در نفت‌گاز تولیدی در نظر گرفته شد که براین اساس نفت‌گاز از ۱۰ تا ۵۰۰ و ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ و ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ و ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ و ۷۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ ppm تقسیم بندی شد که براین اساس یکسری از پالایشگاهاه نفت‌گاز مرغوب داشتند که مابه التفاوت در نظرگرفته شده برای انها حدود ۲.۲ میلیارد تومان در روز است.

سالاری همچنین با اشاره به کیفیت نفت کوره تولید داخل گفت: برای نفت کوره نیز درجه شاخص کیفیت تعیین شد که بر این اساس، سالانه ۲ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت دارد.

قائم مقام سابق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی در پایان خاطرنشان کرد: براین اساس، این قیمت گذاری ها یک سال پیش انجام و به پالایشگاه ها تکلیف شد و موضوع جدیدی نیست که برخی آن را عنوان می کنند، به طوریکه در خرداد ماه آینده که موقع حسابرسی پالایشگاه ها است این قیمت گذاری ها اعمال می شود.

بنا بر این گزارش، شاهرخ خسروانی، قائم مقام شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی اخیرا در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از نحوه جدید قیمت گذاری فراورده های اصلی خبرداده بود.

خسروانی در توضیح فرمول قیمت‌گذاری فراورده‌های نفتی گفت: برای هر فرآورده، فاکتور‌های اثر‌گذار روی کیفیت در نظر گرفته شده است و برای آن یک ضریب قیمتی تعیین کرده‌ایم ومجتمع های پالایشی باید براساس این فرمول محصولات خود را قیمت گذاری کنند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: