۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۰۳

تحریم‌های کشتیرانی تغییری نکرده است

در صورتی‌که تحریم‌ها برداشته شود در نظر داریم خطوط کشتی رانی را تا اروپا ادامه دهیم و در صورتیکه تغییری در روند مذاکرات به‌وجود نیاید در برنامه‌ها تغییری نخواهیم داشت.

به گزارش عیارآنلاین، محمد حسین داجمر، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی در گفتگو با ایلنا گفت: شرایط بیمه‌های کشتی پس از توافقات صورت گرفته تغییری نداشته است و کمافی‌السابق ادامه دارد همچنین در صورتیکه تحریم‌ها برداشته شود خطوط کشتی‌رانی را تا اروپا ادامه خواهیم داشت در غیر این صورت برنامه‌ای برای سال جدید نداریم.

محمد حسین داجمر، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی، در خصوص وضعیت بیمه کشتی‌های خارجی بعد از توافقات ژنو اظهار داشت: به دلیل عدم اطمینان از شرایط و مدت کوتاه قراردادها رغبتی از سوی کشورها وجود ندارد.

شرایط بیمه‌های کشتی پس از توافقات صورت گرفته تغییری نداشته است و کمافی‌السابق ادامه دارد.

داجمر با اشاره به تعداد و طول عمر کشتی‌های باری کشورافزود: تعداد کشتی‌ها بین 150 تا 160 سال است که میانگین سنی آن‌ها به 14 سال می رسد.

مدیر عامل و رییس هیئت مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی در خصوص برنامه‌های سال جاری جهت گسترش مسیرهای کشتی‌رانی گفت: در صورتی‌که تحریم‌ها برداشته شود در نظر داریم خطوط کشتی رانی را تا اروپا ادامه دهیم و در صورتیکه تغییری در روند مذاکرات به‌وجود نیاید در برنامه‌ها تغییری نخواهیم داشت.

وی در پایان خاطر نشان کرد: استفاده از پرچم های مصلحتی مانند دولت قبل است و برنامه‌ای برای تغییر وجود ندارد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: