۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۱۱

افزایش 47 درصدی قیمت گاز مشترکان کم مصرف!

برخلاف آنچه که شرکت گاز به عنوان ۲۰ درصد افزایش بها از آن یاد کرده است، مشترکین کم مصرف بیشتر از این مقدار افزایش بها داشته‌اند و در مقابل نیز مشترکان پرمصرف کمترین افزایش بها را داشته‌اند.

شرکت گازبه گزارش عیارآنلاین و به نقل از رویکرد، طی چند روز گذشته قبض‌های گاز مصرفی، بین مشترکان توزیع شد، اما پیام انتهای قبوض، حکایت از افزایش ۲۰ درصدی بهای تعرفه گاز از ابتدای سال جاری داشت. (تصویر شماره یک)

قبض گاز-1

تصویر شماره یک

پیگیری‌های رویکرد، حکایت از آن دارد که برخلاف آنچه که شرکت گاز به عنوان ۲۰ درصد افزایش بها از آن یاد کرده است، مشترکین کم مصرف بیشتر از این مقدار افزایش بها داشته‌اند و در مقابل نیز مشترکان پرمصرف کمترین افزایش بها را داشته‌اند.

براساس آنچه که شرکت ملی گاز از آن به عنوان افزایش تعرفه‌ها یاد کرده، مشترکان کم مصرف پله اول و دوم که بابت هر متر مکعب گاز مصرفی ۳۰۰ و ۵۰۰ ریال پرداخت می‌کردند (تصویر شماره دو)، هم اینک باید به ترتیب ۴۴۰ و ۶۴۰ ریال پرداخت کنند (تصویر شماره دو) که این نشان می‌دهد به ترتیب ۴۷ و ۲۸ درصد افزایش تعرفه داشته است و این در حالی است که مشترکان پرمصرف دو پله آخر که پیش از افزایش قیمت‌ها ۳۲۰۰ و ۳۵۰۰ ریال پرداخت می‌کردند (تصویر شماره دو)، هم اینک با افزایش به ترتیب تنها ۴.۴ و ۴ درصد ۳۳۴۰ و ۳۶۴۰ ریال پرداخت خواهند کرد. (تصویر شماره سه)

قبض گاز-2

تصویر شماره دو

قبض گاز-3

تصویر شماره سه

جدول زیر نیز نشان می‌دهد که هر کدام از پله‌های مصرفی چند درصد افزایش داشته است:

تعرفه گاز

حال، این سوال مطرح می‌شود که آیا این افزایش قیمت برای مشترکان کم مصرف که اکثراً از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند با شعار اصلی دولت، مبنی بر اجرای هدفمندی یارانه ها به شکلی که منافع قشر فرودست جامعه تامین شود، هم‌خوانی دارد؟

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: