۳۱ ارد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۴۲

اختصاص ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صادرات

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با تاکید بر ضرورت توجه هر چه بیشتر صندوق توسعه ملی به تامین مالی صادرات گفت: تخصیص سهم مشخصی از صندوق توسعه ملی به صادرات برای گشایش مجدد خطوط اعتباری با کشورهای هدف، باید در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، طاهر شه حامد در گفتگو با مهر با تاکید بر ضرورت تامین بخشی از نیازهای مالی صادرات از طریق صندوق توسعه ملی گفت: تخصیص سهم مشخصی از صندوق توسعه ملی به صادرات برای گشایش مجدد خطوط اعتباری با کشورهای هدف، از جمله راهکارهای مناسب برای حمایت از صادرات غیرنفتی در شرایط فعلی و ارزآوری برای کشور است.

ترانزیت - صادرات - واردات

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: در اين خصوص مذاكراتی با هيات عامل صندوق توسعه ملي در حال انجام است تا بتوان از محل منابع صندوق توسعه ملی، سهم ده درصدی برای توسعه صادرات در نظر گرفته شود.

وي با اشاره به عدم وصول برخی مطالبات ایران از کشورهای خارجی تصریح کرد: كمكهاي حقوقي و مشاوره اي رايزنان بازرگانی می تواند در جهت وصول مطالبات جمهوري اسلامي ايران از مديونين خارجي یاری رسان باشد؛ چراکه رايزنان می توانند در ترغيب مديونين خصوصي و دولتي در بازارهاي هدف به بازپرداخت بدهي ها ارزشمند باشد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: