گزارش بیزینس مانیتور

رشد ۴۱ درصدی دارایی بانک‌های ایران در ۲ سال تحریم غرب

کل دارایی بانک های ایران در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۶۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم با رشد ۴۱ درصدی به ۹۴۹ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۲۰۱۳ رسیده است. سیستم بانکی ایران طی دو سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ هدف تحریم های غرب بوده است که در این دو سال به طور متوسط رشد سالانه ۲۰.۵ درصدی را در رقم دارایی های خود تجربه کرده است.

به گزارش عیارآنلاین به نقل از تسنیم، موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور در گزارشی از وضعیت صنعت بانکداری ایران، کل دارایی بانک های ایران در پایان سال ۲۰۱۳ را ۹۴۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

بر اساس این گزارش سیستم بانکی ایران در سال ۲۰۱۳ و با وجود این که تحت تحریم های غرب قرار داشت رشد ۱۸ درصدی در دارایی های خود را تجربه کرد. دارایی بانک های ایران در سال ۲۰۱۲ نیز ۱۲ درصد رشد کرده بود.

بر این اساس دارایی بانک های ایران در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۶۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم با رشد ۴۱ درصدی به ۹۴۹ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۲۰۱۳ رسیده است. سیستم بانکی ایران طی دو سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ هدف تحریم های غرب بوده است که در این دو سال به طور متوسط رشد سالانه ۲۰.۵ درصدی را در رقم دارایی های خود تجربه کرده است.

این موسسه پیش بینی کرده است در سال ۲۰۱۴ نیز دارایی بانک های ایران با رشد ۲۵ درصدی مواجه شود و به ۱۱۸۶ هزار میلیارد تومان برسد.

بر اساس این گزارش بانک های ایران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۴۱۶ هزار میلیارد تومان وام دادند و ۴۴۱ هزار میلیارد تومان در این سال سپرده جذب کردند.

میزان پرداخت وام توسط بانک ها در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال قبل از آن رشد ۱۷ درصدی داشته این در حالی است که میزان جذب سپرده توسط بانک ها در همین سال ۳۱ درصد رشد داشته است.

پیش بینی شده است پرداخت وام توسط بانک های ایران در سال ۲۰۱۴ با رشد ۲۵ درصدی نسبت به سال قبل به ۵۲۰ هزار میلیارد تومان برسد و جذب سپرده رشد ۳۰ درصدی داشته و به ۵۷۴ هزار میلیارد تومان برسد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: