جای خالی برنامه حمایت از عرضه مسکن در گزارش آخوندی

تمركز اقساط مسكن مهر در صندوق توسعه مسكن/ضرورت توجه به ترانزیت ریلی

وزیر راه و شهرسازی در گزارش خود به رئیس‌جمهور خواستار مالیات ویژه برای راه‌ها شد و گفت: نظام بانکی بازار تسهیلات رهنی مسکن را شکل دهد و پرداخت ۵۰ درصد قیمت خرید مسکن به صورت وام در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش عیارآنلاین به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی، عباس آخوندی که در نشست رئیس جمهور با وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی صحبت می‌کرد، با اشاره به اینکه بر‌ترین سند برنامه‌ای حاکم بر برنامه‌های ما سند چشم‌انداز است که بر اساس آن، اقدامات دولت و ملت باید به‌گونه ای راهبری و اجرا و فضایی فراهم آید که هر ایرانی به ایرانی بودن خود افتخار نماید، یادآور شد: مهم‌ترین سند سیاستی که فعالیت‌های ما را تنسیق و راهبری می کند دو سیاست اقتصاد مقاومتی و پیش از آن سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

این دو بسته سیاستی ما را به این سمت رهنمون می‌نمایند که بیش از همه چیز به قدرت درونی خود اتکا داشته باشیم و برنامه‌های توانمندسازی‌ شهروندان ایرانی را در پیش بگیریم. دیگر آنکه باور داشته باشیم که مجموعه توان جامعة ایران، یعنی توان انباشته شده شهروندان ایران در قالب کنشگران اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش خصوصی بسیار بیش از دولت است.

ادغام دو وزارتخانه ضمانت اجرایی تحقق طرح‌های آمایشی

ادغام دو وزارتخانة مسکن و شهرسازی و راه و ترابری علیرغم تمام سختی‌هایی که در بر دارد، این امکان کم‌نظیر را برای دولت فراهم ساخته است که ضمانت اجرایی تحقق طرح‌های آمایشی و طرح‌های منطقه‌ای افزایش یابد.

بسیاری از مراجع تصمیم‌گیری که به منظور نظارت بر اجرای طرح‌های شهرسازی و یا روانسازی اجرای آنها از سوی قانون‌گذار تعبیه شده‌اند، چون کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۵، خود تبدیل به عاملی برای برهم زدن نظم شهری شده‌اند.

در همین چند ماهه که ما موفق به بازنگریِ تعدادی از طرح‌های ساختمانی در تهران و چند شهر دیگر شده‌ایم، شاهد آن هستیم که نه تنها بی‌نظمی‌های بزرگ مقیاسی رخ داده‌ که موجب پایمال شدن حقوق مردم شده است بلکه برخی از این کژروی‌ها هرچند از روی اکراه، به تأیید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز رسیده‌ است.

لزوم تجدید دولت در نظام حکمرانی محلی

من بر این باورم که ما در دولت باید نظام حکمرانی محلی را مورد تجدید نظر کلی قرار دهیم و با تقویت آن امکان مدیریت یکپارچه سرزمین را فراهم آوریم. در حال حاضر مدیریت دوگانة فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها باعث تفرق در عملکرد سیاسی و ارائه خدمات در سطح شهرها شده است.

در وضع موجود مدیریت زمین عملاً امکان‌پذیر نیست و سوداگران در فاصله بین حریم شهرها و روستاها اقدام به انواع تصرف‌های غیر قانونی می‌نمایند. افزون بر این، گسترش سطح حاکمیت سیاسی تا نازل‌ترین واحد تقسیمات کشوری که دهداری‌ها باشند، افزون بر گسترش تشکیلات دولت، موجب گسترش دوگانگی مدیریت زمین به پایین‌ترین سطوح شده است.

به گمانم، افزون بر نیاز به مدیریت یکپارچه زمین در سطح فرمانداری‌ها توسط شهرداری‌ها، ما نیازمند وضع نظام مالیه محلی برای افزایش درآمد پایدار خدمات شهری و خدمات سکونتگاهی هستیم.

در بخش مسکن برنامه‌های متعددی را در دست اقدام داریم، اولین گامی که در این ارتباط برداشتیم، به روز کردن طرح جامع مسکن است که تصویری شفاف از این بخش را در اختیار قرار دهد. این بازنگری در تابستان سال جاری به اتمام خواهد رسید و یافته‌های آن بکار تنظیم بودجه بخش مسکن در سال ۱۳۹۴ و تدوین برنامه ششم توسعه کشور در بخش مسکن خواهد آمد.

یکی آنکه در اوج دوران پرپولی کشور (۱۳۹۱-۱۳۸۴) تعداد خانوارهای شهری دچار فقر سکونتی از ۳.۳ میلیون خانوار در سال ۱۳۸۴ به ۵.۳ میلیون خانوار در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته و نرخ مالکیت مسکن نیز در دوره مذکور از ۷۱.۵درصد به ۶۷.۲ درصد کاهش یافته که این کاهش در نه دهک درآمدی از ده دهک به وقوع پیوسته است.

سطح بافت‌های تاریخی و فرسوده در شهرهای کشور به ۷۶.۴ هزار هکتار در ۴۹۵ شهر می رسد. این بافت‌ها که شکل‌دهندة هویت شهری و فرهنگی ما در پهنة سرزمین هستند و خاطرات یک ملت را با خود به همراه دارند، با مخاطره جدی مواجه می‌باشند.

لازم به تاکید است که جمعیت ساکن در این بافت‌ها بالغ بر یازده میلیون نفر است. هم‌چنین سطح سکونت‌گاه‌های غیر رسمی و یا به عبارتی حاشیه‌نشینی در ۷۷ شهر ایران که مطالعات مربوطه در آنها انجام شده است بالغ بر ۵۲ هزار هکتار با جمعیتی بالغ بر ۵.۹ میلیون نفر می‌باشد. این آمار مبین وضعیت فقر شهری عمیق در گستره سرزمین است.

به دلیل مدیریت غلط بر منابع بانکی، هم تجهیز منابع جدید در این بخش دچار اشکال شده است و هم درصد تخصیص‌یافته از کل منابع بانکی به امر مسکن از حدود ۳۰درصد به ۱۲.۵درصد کاهش پیدا کرده است. همه‌ی اینها نشانگر وضعیت خطیر بخش مسکن در کشور است.

تمرکز اقساط مسکن مهر در صندوق توسعه مسکن

حال که مسکن مهر آثار تورمی خود را بر جای گذاشته است و این آثار غیر قابل بازگشت است، منابع بازگشت از اقساط مسکن مهر در صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه مسکن تمرکز یابد تا صرف جبران کسری صندوق‌های پس‌انداز مسکن، پرداخت مابه‌التفاوت سود تسهیلات و تضمین اجرای سیاست‌های دولت در امر مسکن در بهسازی بافت‌های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی بر اساس قانون ساماندهی مسکن شود.

این راهبرد موجب افزایش پایه پولی نخواهد شد و صرفاً یک جزء از پایه پولی موجود را از یک بخش به بخش دیگر انتقال خواهد داد. راهکار دوم، حمایت بانک مرکزی از شکل‌گیری صندوق‌های پس‌انداز مسکن توسط تمامی بانک‌های داوطلب است. سیاست پس‌انداز و پرداخت تسهیلات مسکن از یک سوی موجب تجهیز منابع مالی به منظور افزایش قدرت اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها به سازندگان خواهد شد و از سوی دیگر، به اقتصاد خانوار نظم خواهد داد.

وزیر راه وشهرسازی با اشاره به تجربه خود در وزارت مسکن و شهرسازی گفت: اینجانب در سالهای ۷۲ تا ۷۶ که مبتنی بر سیاست پس‌انداز، انبوه سازی و کوچک‌سازی بود نشانگر آن است که طی سال های ۷۲ تا ۸۰ میزان تسهیلات اعطایی از سوی صندوق پس‌انداز مسکن از ۴۹ میلیارد ریال به ۳۶۰۰ میلیارد ریال یعنی بیش از ۷۳ برابر افزایش یافت.

وی پیشنهاد داد: خانوارهای ایرانی باید بتوانند حداقل ۵۰ درصد هزینه ساخت و یا خرید واحد مسکونی خود را از بانک‌ها تسهیلات دریافت نمایند و نظام بانکی باید بازار تسهیلات رهنی را شکل دهد و فعال سازد.

در بخش تأمین مسکن خانوارهای کم‌درآمد، سیاست مسکن اجتماعی که بخشی از سیاست‌های کلی نظام در زمینه تأمین اجتماعی است را پیشنهاد دارم که در آینده به تفصیل به آن خواهم پرداخت.

با فرض رشد اقتصادی ملایم در حدود ۲ درصد در سال آغاز تا ۴ درصد در سال‌های ۹۸ الی ۱۴۰۰، پیش‌بینی می‌شود میزان حمل بار با بارنامه در کشور از میزان ۶۸۲ میلیون تن موجود به ۹۱۵ میلیون تن افزایش یابد.

بنیان‌گذاری انگاره جدید با تاکید بر توسعه ریلی

آخوندی تصریح کرد: با وجود تمام تاکیدهای سیاستی بار اصلی از طریق جاده‌ها جابه‌جا می‌شود که قطعاً از منظر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، حفظ محیط زیست و ایمنی در وضعیت درستی قرار ندارد. برای آینده دو سناریو در پیشِ رویِ ما قرار دارد. یکی ادامه وضع موجود با اندکی تاکید بر بهبود بیشتر وضع حمل و نقل ریلی نسبت به حمل و نقل جاده‌ای و دیگری بنیان‌گذاری یک انگاره و به عبارتی پارادایم جدید در صنعت حمل و نقل با تاکید بر توسعه ریلی. پیشنهاد ما راهکار دوم است.

وی ابراز داشت: در برنامه‌ریزی صورت گرفته نظر ما انتقال عمده‌ی افزایش بار در بخش حمل و نقل به ریل است. این بدین مفهوم است که هدف‌گذاری ما در حمل و نقل ریلی، افزایش از ۳۲.۷ میلیون تن بار در سال ۱۳۹۲ به ۲۰۰ میلیون تن در سال ۱۴۰۰، یعنی چیزی حدود ۶ برابر است.

ما حداقل باید ۹۰۰۰ کیلومتر خط آهن جدید احداث کنیم. این مقدار معادل ۹۰ درصد کل خطوط آهنی است که از ابتدای ورود این صنعت به کشور احداث شده، یعنی هر سال بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر است. البته اگر دو خطه کردن‌ها را نیز به آن بیفراییم از کل خطوط موجود بیشتر خواهد شد. این در حالی است که بالاترین رکورد ما در ساخت راه‌آهن در سال‌های گذشته ۴۰۰ کیلومتر بوده است که به برنامه سوم جمهوری اسلامی تعلق دارد. افزون بر این، باید اقدام به احداث ۲۶ ایستگاه در مسیرهای پرتردد کنیم. ۴۰۰۰ کیلومتر از خطوط موجود باید دو خطه شوند و حداقل ۴۶۰۰ کیلومتر از خطوط برقی شوند. ۱۲۰۰ کیلومتر از خطوط موجود نیاز به بهسازی دارند و ۲۵۰۰ کیلومتر نیز نیاز به نوسازی دارند.

در طول یک دوره ۸ ساله حداقل باید ۲۱۵۰ واگن به ناوگان ریلی کشور افزوده شود که این مقدار ۳۰درصد بیشتر از کل واگن‌های موجود است. به عبارت دیگر، ظرف این مدت باید تعداد واگن‌های مسافری کشور به ۲.۳ برابر افزایش یابد. هم‌چنین به تعداد واگن‌های باری کشور باید حدود ۵۴۰۰۰ واگن اضافه شود که این میزان نیز بیش از ۲.۵ برابر کل واگن‌های باری موجود کشور است. باز این بدین مفهوم است که چنانچه این برنامه از سوی جنابعالی مورد تایید قرار گیرد باید تعداد واگن‌های باری کشور در ۳.۵ ضرب شود. افزون بر این تعداد لکوموتیوها نیز باید از ۴۸۲ لکوموتیو موجود به ۱۴۰۰ واحد افزایش یابد.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ما به منظور افزایش جذابیت حمل و نقل ریلی سرعت ۲۰۰ کیلومتر در ساعت را در مسیرهای برقی‌ شده و ۱۶۰ کیلومتر در ساعت را در مابقی مسیرها برای بخش مسافری مبنا قرار داده‌ایم و در نظر داریم در اکثر مسیرها به این سرعت‌ها دست یابیم.

مالیات‌های ویژه راه برای نگهداری راه‌ها

آخوندی در ادامه گزارش خود در حضور رئیس جمهور، گفت: به هر روی، اعتبار مورد نیاز برای دسترسی به این اهداف در طول یک دوره ۸ ساله ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به قیمت‌های جاری نیاز است. این ارقام برای یک دوره ۸ ساله ارقام زیادی نیست و قابل تأمین است. تحقق این برنامه منوط به یک رویکرد ویژه از سوی حضرتعالی و مصون نگاه داشتن تأمین این پروژه‌ها از فراز و نشیب‌های تخصیص بودجه است.

وی با اشاره به اینکه نرخ هزینه راهداری نسبت به ارزش راه‌های کشور چیزی در حدود ۵ درصد است، بیان داشت: این بدین مفهوم است که ما باید هر ساله رقمی معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان جهت نگهداری و بهبود راه‌ها هزینه نماییم. حال آنکه بودجه سازمان راهداری ما چیزی در حدود یک هزار و شش صد میلیارد تومان یعنی ۱۶ درصد مورد نیاز است. در اکثر کشورهای جهان برای نگهداری راه‌ها از مالیات‌های ویژه راه استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: این نوع مالیات‌ها یا به صورت مالیات بر جاده‌ها و یا مالیات بر مصرف سوخت و یا مالیات بر خودرو است. به هر روی، کم توجهی به امر نگهداری راه‌ها خطر آسیب دیدن جسم راه‌ها را در پی دارد که در آن صورت ترمیم آنها با مشکل جدی مواجه خواهد بود. پیشنهاد ما این است که دولت این پایه مالیاتی را مورد توجه قرار دهد.

در حوزه‌ی حمل و نقل جاده‌ای به منظور کنترل سرعت مصممیم که تعداد دوربین‌های کنترل سرعت را بطور یکپارچه و متصل به شبکه دوربین‌های پلیس در راه‌های اصلی به حدود ۱۰۰۰ دوربین افزایش دهیم.

در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار راننده و یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در این بخش در حال فعالیت هستند. شمار شرکت‌های حمل و نقلی فعال به ۷۴۰۰ شرکت می‌رسد. تعداد ناوگان حمل و نقل عمومی بالغ بر ۴۶۷ هزار دستگاه است و شمار تشکل‌های حمل و نقلی فعال ۲۷۸ تشکل است. سهم این شق حمل و نقل از کل حمل و نقل بار و مسافر حدود ۹۰ درصد است. ۶۳۰ میلیون تن بارِ با بارنامه بر روی جاده‌های کشور جابه جا می‌شود و ۸۸۴ میلیون نفر از این طریق مسافرت می‌کنند. سهم این بخش در ترانزیت کالا ۱۱.۶ میلیون تن است. همه اینها بدین معنی است، که در بهترین حالت حمل و نقل ریلی، از اهمیت حمل و نقل جاده‌ای کاسته نخواهد شد. به منظور افزایش کارایی این شق حمل و نقل بحث ایجاد پارک‌های لجستیک، شهرک‌های حمل و نقل ترکیبی، بنادر خشک و پایانه‌های کانتینری ترانزیتی در دستور کار قرار دارد.

مهم‌ترین راهکار در بهینه‌سازی مصرف سوخت و بهبود محیط زیست نوسازی ناوگان است که باید در دستور کارِ دولت قرار گیرد. در حال حاضر ۱۲۷ هزار دستگاه کامیون فرسوده با سنی بالای ۲۵ سال در جاده‌ها در حال تردد هستند و ۲۸ هزار دستگاه مینی‌بوس با عمری بالای ۱۵ سال مسافران را جابه جا می‌کنند. نوسازی این ناوگان بسیار پرهزینه است. سال‌ها است که به امر نوسازی ناوگان کم‌توجهی شده ‌است و ما با انباشت کارهای انجام نیافته در شرایط سخت اقتصادی روبرو هستیم. چنانچه بخواهیم به اهداف برنامه دست یابیم، بر اساس قیمت‌های فعلی به ده هزار میلیارد تومان تسهیلات و سه هزار میلیارد تومان کمک بلاعوض برای نوسازی ناوگان نیاز داریم.

در کنار بحث راهداری، راهسازی در سطح راه‌های روستایی و هم‌چنین راه‌های فرعی، اصلی، بزرگراه‌ها و آزاد‌راه‌ها از اهمیت ویژه برخوردارند. در حوزه‌ی راه‌های روستایی نیاز به ۲۳ هزار کیلومتر راه جدید است. این در حالی است که ۵۴ هزار کیلومتر راه روستایی موجود نیازمند مرمت و بهسازی هستند. به همین سیاق تکمیل راه‌های در دست اجرای این وزارتخانه به ۲۸ هزار میلیارد تومان به قیمت‌های جاری نیازمند است، حال آنکه بودجه راهسازی سالِ جاری ما حدود یکهزار و پنجاه میلیارد تومان است.

توسعه بنادر به ارزش ۲.۴ میلیارد دلار

در حوزه‌ی حمل و نقل دریایی بخش عظیمی از آب‌های خلیج‌فارس و دریای عمان به وسعت ۱۹۰.۰۰۰ کیلومتر مربع منطقه تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در دریاست. جابه جایی حجم انبوه کالا از بنادر و اسکله‌های بازرگانی بالغ بر ۸۸ درصد از تناژ صادرات و واردات کشور را به خود اختصاص داده است.

در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۴۰ میلیون تن کالای نفتی و غیر نفتی در بنادر کشور تخلیه و بارگیری شده است. سازمان بنادر و دریانوردی مدیریت و بهره برداری از ۱۱ بندر عمده تجاری با حدود ۳۴ کیلومتر اسکله و ۱۸۳ بندر کوچک و چند منظوره در شمال و جنوب کشور را عهده‌دار است. ظرفیت سالانه بنادر عمده تجاری کشور بالغ بر ۱۹۰ میلیون تن تخلیه و بارگیری انواع کالا (شامل ۷۱ درصد غیرنفتی و ۲۹ درصد نفتی)، ۵.۳ میلیون TEU کانتینر، ‌۲۰ میلیون تن ترانزیت نفتی و غیرنفتی و ۱۶ میلیون نفر سفر دریایی است. بنادر شهید رجایی، امام خمینی(ره)، بوشهر، امیرآباد و نوشهر مشمول مزایا و تسهیلات قانونی مناطق ویژه اقتصادی و بنادر انزلی، خرمشهر و آبادان مشمول مزایا و تسهیلات قانونی مناطق آزاد تجاری- صنعتی هستند.

وی ادامه داد: مجتمع بندری شهید رجایی در استان هرمزگان با ظرفیتی بالغ بر ۸۵ میلیون تن، قطب تخلیه و بارگیری کانتینری می‌باشد و حدود ۸۰ درصد عملیات کانتینری کشور را به خود اختصاص داده و قابلیت پذیرش بزرگترین کشتی کانتینری جهان با ظرفیت ۱۳.۰۰۰ TEU را داراست.

آخوندی گفت: به منظور پاسخگویی به تقاضای روزافزون حمل و نقل دریایی و رقابت در منطقه، سازمان بنادر و دریانوردی توسعه بنادر به ارزش ۲.۴ میلیارد دلار را در دستور کار خود دارد.

لزوم اتخاذ تدابیر ویژه در صنعت هوانوردی

صنعت هوانوردی متحمل بیشترین آسیب‌ها بر اثر تحریم ظالمانه علیه جمهوری اسلامی شده و شرکت‌های هوایی و فرودگاهی را با مشکلات ساختاری و اقتصادی گریبان‌گیر کرده است، با این همه، با اتخاذ سلسله تصمیمات حمایتی می‌توان در جهت ایفای تکالیف برنامه پنجم توسعه کشور و دستیابی به جایگاه صنعت هوانوردی ایران اسلامی در سند چشم انداز گام برداشت. در این راستا، حمایت موثر از بخش خصوصی به منظور نوسازی و توسعه ناوگان و رسیدن به شاخص یک صندلی هواپیمایی به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت و تسهیل فرایند کسب و کار در صنعت هوانوردی با اجرای قانون برنامه پنجم با هدف متنوع سازی و آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

صنعت هوانوردی کشور طرح‌های توسعه زیرساخت، نظیر احداث شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با نیاز اعتباری بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان و برنامه روزآمدسازی تجهیزات و سیستم های ارتباطی، ناوبری، نظارتی و مدیریت ترافیک هوایی کشور (CNS/ATM) برای ارتقای ایمنی و کارایی عملیات هوانوردی و کاهش فاصله از کشورهای منطقه با نیاز اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیون دلار را پیش رو دارد که تحقق این اهداف ملی بدون اتخاذ تدابیر ویژه محقق نمی شود.

ما بر این باوریم که نهایتاً باید ستاد اقتصادی دولت راهی برای تجهیز منابع و یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای فعال ساختن این بخش‌ها بیابد. ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنجم امکان مشارکت پیمانکاران در تأمین مالی پروژه‌ها را پیش‌بینی کرده‌ است، لیکن تحقق خارجی آن منوط به افزایش توان نظام بانکی است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: