گزارش فائو از اهمیت شیلات در تامین غذای مردم جهان

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در گزارش جدیدی نقش رو به رشد شیلات و آبزی پروری در تغذیه جهانی و فراهم کردن یک منبع درآمد را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش عیارآنلاین به نقل از ایسنا، نهاد غذایی سازمان ملل در جدیدترین گزارش “وضعیت شیلات و آبزی پروری جهان” نوشت: تولید جهانی شیلات و آبزی پروری به ۱۵۸ میلیون تن در سال ۲۰۱۲ بالغ شد که حدود ۱۰ میلیون تن بیشتر از سال ۲۰۱۰ بود.

ماهی

این گزارش پتانسیل عظیم پرورش ماهی به منظور تامین تقاضای رو به رشد برای غذا را بارز کرده است.

همچنین طبق این گزارش، اقیانوس‌های جهان اگر به طور پایدار مدیریت شوند، برای ایجاد اشتغال و تامین غذای جمعیت رو به رشد جهان نقش حیاتی خواهند داشت.

دنیای آبی در حالی بار دیگر در گزارش فائو مورد توجه قرار گرفته که سهم تولید شیلات مورد استفاده برای غذا از ۷۰ درصد در دهه ۱۹۸۰ به رکورد بیش از ۸۵ درصد (۱۳۶ میلیون تن) در سال ۲۰۱۲ رشد کرده است. در همین حال سرانه مصرف ماهی از ۱۰ کیلوگرم در دهه ۱۹۶۰ به بیش از ۱۹ کیلوگرم در سال ۲۰۱۲ صعود کرده است.

بر پایه گزارش فائو، حدود ۱۷ درصد از پروتئین مورد مصرف جمعیت جهان از ماهی تامین می‌شود و این رقم در بعضی از کشورهای ساحلی و جزیره ای بیش از ۷۰ درصد است.

فائو برآورد می‌کند که شیلات و آبزی پروری امرار معاش ۱۰ تا ۱۲ درصد از جمعیت جهان را حمایت می‌کند.

اشتغال در این بخش از سال ۱۹۹۰ با نرخ سریع‌تری نسبت به جمعیت جهان رشد کرده و در سال ۲۰۱۲ برای حدود ۶۰ میلیون نفر در این بخش شغل ایجاد کرده شده که از این تعداد، ۸۴ درصد در آسیا و حدود ۱۰ درصد در آفریقا هستند.

بر اساس گزارش آر تی تی نیوز، در بخش دیگری از گزارش فائو خاطرنشان شده تنها بیش از ۷۰ درصد از موجودی ماهی دریاها در سطح پایدار صید می‌شوند و ماهی یکی از پرمبادله‌ترین کالاهای غذایی در جهان است که ارزش آن به ۱۳۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رسید و با برآورد ۱.۳ میلیارد تن غذایی که هر سال هدر می‌رود، حدود یک سوم از کل غذای تولید شده بوده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: