۳۱ ارد ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۶

آغاز به کار نخستین نمایشگاه شرکت‌های دانش‌بنیان در دانشگاه شریف

ر راستای گسترش تعامل بین فارغ التحصیلان، شرکت ها و دانشگاه و ارزش آفرینی بیشتر برای کشور، نمایشگاهی با عنوان نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و فناور دانشگاه صنعتی شریف با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهور آغازر و به مدت سه روز برپا است.

به گزارش عیارآنلاین، مجید دهبیدی پور در حاشیه آیین گشایش نخستین نمایشگاه شرکت های دانش بنیان در دانشگاه صنعتی شریف در گفت و گوی ایرنا گفت: در راستای گسترش تعامل بین فارغ التحصیلان، شرکت ها و دانشگاه و ارزش آفرینی بیشتر برای کشور، نمایشگاهی با عنوان نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و فناور دانشگاه صنعتی شریف با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهور آغازر و به مدت سه روز برپا است.

وی تصریح کرد که موضوع تجاری سازی فناوری و ایجاد شرکت های زایشی مبتنی بر یافته ها و دستاورد های تحقیقاتی و فناورانه یکی از رویکرد های کلیدی حاکم بر دانشگاه های پیشرو دنیا می باشد.

دهبیدی پور با بیان این که در این نمایشگاه میزبان ۱۰۰ شرکت دانش بنیان هستیم ،گفت: این تعداد حدود ۱۰% شرکت هایی است که اساتید و فارغ التحصیلان دانشگاه شریف آن را تاسیس کرده اند.

دهبیدی پور تاکید کرد که حدود یک هزار شرکت شناسایی شده است که توسط فارغ التحصیلان شریف فعالیت می کنند و افزود: با توجه به فضای محدودی که در اختیار داشتیم حدود یکصد شرکت را دئر این نمایشگاه میزبانی می کنیم.

مدیر مرکز رشد فناوریی های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف یکی از اهداف برگزاری این نمایشگاه را مشاهده دانشجویان دانشگاه عنوان کرد که ببینند می شود داخل کشور ماند، کار کرد وتوسعه فناوری را انجام داد.

وی هدف دوم را شکل گرفتن همکاری بین این شرکت ها و اجرای کار در قالب یک شبکه شرکت های کارآفرین و یک کنسرسیوم و هدف سوم را نیز مدیریت منافعی که این شرکت ها می بایست به دانشگاه برسانند، عنوان کرد.

دهبیدی پور خواستگاه این شرکت ها را دانشگاه عنوان کرد و گفت: این شرکت ها از دانشگاه بیرون آمده اند و باید بتوانند در مسیری مشخص یک سری از منافع را به دانشگاه برگردانند.

مدیر مرکز رشد فناورییهای پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف مصادیق منافعی را که به دانشگاه بر می گردد بکار گیری دانش جویان و فارغ التحصیلان در انجام پرو‍‍ژه ها و شرکت ها، تعریف پایان نامه های تحصیلی، برگزاری دوره های کارآموزی و کارورزی و هدایت و حمایت از ایده های دانشجویان عنوان کرد.

وی بحث تخصیص منابع مالی برای رشد ایده ها و شرکت های نوپا و استفاده ظرفیت شرکت های نوپایی را که در مرکز رشد مستقر هستند،از دیگر همکاری های دانشگاه با دانشجویان نام برد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: