۳۰ ارد ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۲

جاي خالي ارتقاي بهره‌وري در برنامه هاي توسعه‌ي راه‌آهن

وزير راه و شهرسازي شب گذشته با حضور در برنامه گفتگوي ويژه خبري برنامه هاي اين وزارتخانه را براي توسعه‌ي حمل و نقل ريلي ارائه كرد.

به گزارش عیار‌آنلاین ، برنامه گفتگوي ويژه خبري شب گذشته ميزبان وزير راه و شهرسازي بود تا برنامه‌هاي اين وزارتخانه براي توسعه و بهبود حمل و نقل ريلي را ارائه كند. اقاي آخوندي در اين برنامه با اشاره به وضعيت موجود حمل و نقل ريلي اعلام كرد براي اين شيوه حمل و نقل در سال ۱۴۰۰ جابجايي ۲۰۰ ميليون تن بار و بيش از ۵۵ ميليون نفر مسافر هدفگذاري شده است.

برهمين اساس ايشان مهمترين اقدامات لازم براي دستيابي به اين اهداف را توسعه زيرساخت‌هاي شبكه ريلي و نوسازي ناوگان حمل و نقل ريلي عنوان كردند. به گفته‌ي آقاي آخوندي براي دستيابي به اين اهداف علاوه بر نوسازي ناوگان نيازمند احداث ۱۳۰۰۰ كيلومتر ريل جديد هستيم كه ۹۰۰۰ كيلومتر آن مربوط به احداث محورهاي جديد و ۴۰۰۰ كيلومتر آن براي دوخطه يا حتي سه خطه شدن محورهاي موجود است. ايشان همچنين برقي كردن محورهاي اصلي راه‌آهن يعني محرهاي تهران ـ مشهد، تهران ـ تبريز و تهران ـ بندرعباس را به عنوان يكي ديگر از اقدامات ضروري براي دستيابي به اين اهداف عنوان كردند. در اين ميان افزايش جذابيت حمل بار در راه‌آهن از طريق تغيير در تعرفه‌ها و حق دسترسي به شبكه ريلي را مي‌توان به عنوان تنها اقدام نرم افزاري پيش بيني شده براي افزايش جابجايي بار و مسافر در اين شيوه‌ي حمل و نقل عنوان كرد.

تاكيد بر تغييرات تعرفه‌اي براي افزايش جذابيت اين شيوه‌ي حمل و نقل درحالي صورت مي‌گيرد كه مدت زمان سفر و به موقع رسيدن بار و مسافر به مقصد مهمترين عوامل تاثيرگذار بر انتخاب شيوه‌ي حمل هستند. هرچند ميانگين تاخير قطارهاي مسافري بسيار پايين است اما تاخير چند روزه در رسيدن بار به مقصد سبب شده تا قابليت جذب بار شبكه‌ي ريلي كشور كاهش يابد. به علاوه روند بسيار كند افزايش ميزان بار حمل شده و تعداد مسافر جابجا شده در شبكه ريلي كشور نشان مي دهد شبكه‌ي موجود در حال حاضر ظرفيت پذيرش بار و مسافر بيشتر ندارد و تغييرات تعرفه‌اي تنها موجب ايجاد صف خواهد شد.

به علاوه تاكيد بر توسعه‌ي زيرساخت‌هاي حمل و نقل ريلي براي افزايش ظرفيت شبكه درحالي است كه مقايسه‌ي آمار عملكرد راه‌آهن ايران با كشورهايي كه آمارهاي زيرساختي مشابه با كشور ما دارند نشان مي‌دهد از ظرفيت شبكه‌ي ريلي كشور به درستي استفاده نمي‌شود.

 

مقایسه چند شاخص زیرساختی و عملکردی شبکه ریلی در ایران و چند کشور منتخب[۱]

جدول مقايسه

همچنين مقايسه‌ي بهره‌وري در شبكه‌ي ريلي ايران با كشورهاي پيشرو و حتي ميانگين جهاني آن نشان مي‌دهد بهره‌وري در راه‌آهن ايران فاصله قابل توجهي با بهره‌وري راه‌آهن در ديگر كشورها دارد.

 

مقایسه ی بهره وری خطوط ریلی در ایران و دیگر کشورها[۲]

نمودار بهره‌وري

بررسي‌ها نشان مي‌دهد سامانه‌ي بهره‌برداري بسيار قديمي شبكه‌ي ريلي كشور كه در بسياري از محورها بيش از ۵۰ سال قدمت دارد مهمترين عامل پايين بودن بهره‌وري شبكه‌ي ريلي و عدم استفاده از ظرفيت راه اهن كشور است.لذا با توجه به آمارهاي موجود و همچنين در نظر گرفتن هزينه‌ي بسيار پايين افزايش بهره‌وري شبكه ريلي نسبت به توسعه‌ي زيرساخت‌هاي ريلي، ضروري است ارتقاي بهره‌وري از طريق ارتقاي سامانه‌ي بهره‌برداري شبكه ي ريلي به عنوان اولويت اول وزارت راه و شهرسازي تعريف شود.

لازم به ذكر است ضروري است احداث محورهاي اصلي شبكه‌ي ريلي كشور مانند محور چابهار ـ مشهد به طور همزمان با اين موضوع و از طريق جذب سرمايه‌ي بخش غيردولتي در قالب روش‌هاي همكاري عمومي ـ خصوصي[۳] همزمان با اين موضوع پيگيري شود و از احداث مسيرهاي ريلي بي اولويت مانند محور گرگان ـ مشهد پرهيز شود.

[۱] ـ بررسی وضعیت حمل و نقل ریلی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل : ۱۰۲۳۹، خرداد ۱۳۸۹

[۲]ـ بررسی عملکرد کلان حمل و نقل ریلی باری و مسافری ایران در دوره ۱۳۹۰ –  ۱۳۸۰ ، شفیع نادری

[۳] Public – private partnership

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: