۲۹ ارد ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۲۱

با کاهش زمان تعمیرات، ۱.۵ میلیارد مترمکعب به تولید گاز کشور در سال ۹۲ افزوده شد

مهدی جمشیدی دانا، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران گفت: در ٤ سال گذشته از محل کاهش زمان تعمیرات در پالایشگاه ها، بیش از ٥,٥ میلیارد مترمکعب به تولید گاز کشور افزوده شد.

جمشیدی دانابه گزارش عیارآنلاین و به نقل از خبرگزاری شانا، مهدی جمشیدی دانا، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران گفت: در ٤ سال گذشته از محل کاهش زمان تعمیرات در پالایشگاه ها، بیش از ٥,٥ میلیارد مترمکعب به تولید گاز کشور افزوده شد.

جمشیدی دانا با بیان اینکه در سال ٩٢ نیز ١,٥ میلیارد متر مکعب از محل کاهش زمان تعمیرات به تولید گاز کشور افزوده شد، یادآوری کرد: امسال نیز تعمیرات در پالایشگاه ها از ٢٠ فروردین شروع شده و امیدواریم با به حداقل رسیدن زمان انجام تعمیرات، در سال جاری نیز شاهد افزایش تولید در پالایشگاه ها باشیم.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز افزود: هر چه زمان انجام تعمیرات کاهش و فاصله بین تعمیرات افزایش یابد، تولید افزایش یافته و با کاهش زمان تعمیرات، امکان برداشت از مخازن مشترک نیز افزایش خواهد یافت.

جمشیدی دانا درباره پایداری تولید در پالایشگاه های گاز کشور نیز گفت: با تحقق قابلیت دسترسی و قابلیت اطمینان، پایداری تولید در پالایشگاه های گاز کشور در سال ٩٢ به اوج رسید.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز تصریح کرد: قابلیت دسترسی در پالایشگاه ها (هر زمان که نیاز به استارت باشد بدون اشکال دستگاه در سرویس قرار گیرد) به ٩٤,٦ درصد رسیده و قابلیت اطمینان در پالایشگاه های گاز نیز (یعنی کمترین میزان توقف ناخواسته ) در سال ٩٢ به ٩٩.٨ درصد رسید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: