دسترسي آزاد به اطلاعات در وزارت راه و شهرسازي عملياتي مي شود

وزير راه و شهرسازي ايجاد همبستگي عميق تر با مردم را از وظايف اصلي روابط عمومي ها دانست و گفت: دسترسي آزاد اطلاعات به اطلاعات توليد شده از مهمترين حقوق شهروندان است .

به گزارش عیارآنلاین به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي ، عباس آخوندي ، روز يكشنبه 28 ارديبهشت 93 ، در همايش روابط عمومي هاي وزارت راه و شهرسازي با بيان اينكه مجموعه روابط عمومي‌ها بايد نوعي همبستگي عميق با مردم براي پيشبرد اهداف ايجاد كنند ، اظهار داشت: از آنجايي كه مخاطبان اصلي ما شهروندان هستند ، حق دسترسي آزاد آنها به اطلاعات توليد شده از اصولي است كه بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

آخوندی

روابط عمومي ها طي سالهاي اخير بيشتر در راستاي تبليغ فعاليت هاي سازماني حركت كرده اند. در وزارت راه و شهرسازي اطلاعات بيشماري در حوزه هاي مختلف توليد مي شود كه به‌نحوي روي زندگي مردم اثر دارند. دسترسي به اين اطلاعات حق مسلم شهروندان محسوب مي شود.

بايد بستر دسترسي آزاد و بدون هزينه شهروندان به اطلاعات در وزارت راه و شهرسازي فراهم شود،  اگر مردم و جامعه پشتيبان فعاليت هاي وزارتخانه نباشند و اين فعاليت ها با بدنه اجتماعي گره نخورد ، ميزان موفقيت نهايي بسيار محدود خواهدبود.

وي اجتماعي كردن تمام فعاليت هاي وزارت راه و شهرسازي را امري ضروري دانست و ادامه داد: همه فعاليت هاي تخصصي ما در حوزه هاي مختلف ، بهره برداران عمومي دارند و به همين دليل توجه به جنبه هاي اجتماعي و فرهنگي طرح ها از اهميت فراواني برخوردار هستند.

روابط عمومي ها به عنوان دريچه اي هستند كه مي توانند در اجتماعي كردن فعاليت هاي وزارت راه و شهرسازي نقش موثري داشته باشند، بدون وجود چنين رويكردي به كارگزاري اجرايي تبديل خواهيم شد كه توان آن با جامعه و ملت قابل مقايسه نيست.

امروز به شرطي مي توانيم به توسعه و حمل و نقل مناسب دست يابيم كه تمام جامعه ايران درگير برنامه ها و فعاليت هاي وزارت راه و شهرسازي شوند. از سوي ديگر اين تصور نيز كه ما يك طرف ميز و ملت در طرف ديگر هستند از همان ابتدا سناريويي شكست خورده است.

وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر لزوم ايجاد همبستگي ملي اظهار داشت: يكپارچه سازي اطلاعات درون سازماني در وزارت راه و شهرسازي كه 55 هزار نفر كارمند آن هستند از درجه اول اهميت برخوردار است چرا كه پس از اين مرحله مي توان به يكپارچه سازي اطلاعات برون سازماني نيز دست يافت.

روابط عمومي بايد مانند يك پل ارتباطي عمل كند و مجراهاي مشاركت شهروندان در فعاليت هاي وزارت راه و شهرسازي را بيابد.

در زمينه ارتباط با مخاطبان خاص كه رسانه ها هستند نيز بايد به صورت حرفه اي و بدون تبعيض با آنها در ارتباط باشيم.

وي ضمن قدرداني از تلاشهاي مجموعه روابط عمومي هاي وزارت راه و شهرسازي ، اظهار اميدواري كرد: اين نهادها در اجتماعي كردن فعاليت هاي وزارتخانه و توسعه جمهوري اسلامي ايران موفق باشند.

گفتني است در اين همايش از مديران سابق روابط عمومي هاي وزارت راه و ترابري و وزارت مسكن و شهرسازي و خانوادهاي شهيدان راحمي، راهي و مرحوم برزگر تجليل شد.

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: