نسخه جدید پزشک خانواده برای فارس و مازندران پیچیده شد

معاون وزیر بهداشت از اجرای شبکه جامع همگانی سلامت در استانهای مازندران و فارس در قالب نسخه جدید پزشک خانواده خبر داد و گفت: همزمان برنامه پزشک خانواده روستایی که در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر برای حدود ۲۳ میلیون نفر جمعیت اجرایی می‌شود نیز بازنگری و اجرا می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت در گفت و گو با فارس اعلام کرد: برنامه های متعددی با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در شبکه بهداشتی و درمانی کشور اجرایی می شود که از آن جمله ایجاد مراکز بهداشتی- درمانی در حاشیه شهرهای بزرگ است که حدود ۸.۵ میلیون سکنه آ‌ن محروم از هر گونه خدمات سلامت هستند.

اقدام دیگر وزارت بهداشت اجرای شبکه جامع همگانی سلامت در دو استان فارس و مازندران در قالب نسخه بازنگری شده و جدید پزشک خانواده در این دو استان است که به مرور و به صورت تدریجی به استانهای دیگر نیز تعمیم پیدا می کند.

پزشک خانواده

همزمان برنامه پزشک خانواده روستایی که در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر برای حدود ۲۳ میلیون نفر جمعیت اجرایی می‌شود نیز بازنگری و اجرا می‌شود. از جمله خدمات جدیدی که به این برنامه اضافه می‌شود، افزایش تعداد اقلام دارویی به ۲۵۰ قلم دارو، ارائه خدمات دندانپزشکی به افراد ۱۴ سال به بالا و زنان باردار، توزیع واکسن پنتاوالان در شبکه و بازسازی و نوسازی شبکه است.

به گزارش عیارآنلاین، به عقیده کارشناسان، یکی از زیربنایی‌ترین شروط اجرای طرح پزشک خانواده پرونده الکترونیک سلامت است.در حال حاضر ثبت اطلاعات بیماران به صورت کاغذی است و یا در صورت الکترونیکی بودن محدود به یک مرکز است و ارتباطی با سایر ارائه کنندگان ندارد. این سامانه یکپارچه ثبت داده‌های الکترونیک مزایای زیادی مانند جلوگیری از تجویز‌های تکراری و تداخل داروها و خدمات، در دسترس بودن تاریخچه بیمار، اطلاعات در دسترس برای محققان و پژوهشگران سلامت، کنترل محسوس و نامحسوس پزشکان، آگاهی از نوع داروها و خدمات تجویزی پزشکان، بررسی میزان مصرف یک دارو یا خدمت در یک منطقه و یا در کل کشور و را فراهم می‌کند. مهم‌تر از همه این که سیاست‌گذاران و مدیران سلامت در سطح کلان کشوری می‌توانند با در دست‌رس داشتن این اطلاعات جامعه و به‌روز سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسبی برای سلامت کشور فراهم کنند. (نگاه کنید به : زیرساختها و اولویتهای اجرای طرح پزشک خانواده)

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: