رئیس مرکز همکاریهای علمی بین المللی وزارت علوم

هجوم کشورهای دنیا برای ایجاد ارتباط علمی فناوری با ایران

در طول ماههای اخیر، ایران با هجوم کشورهای دنیا یا علاقه آنها برای ایجاد ارتباط علمی فناوری مواجه است و طی دو ماه گذشته ۲۷ هیأت سیاستگذاری علمی فناوری سازمان ملل و کشورهای مختلف عازم کشورمان شدند.

به گزارش عیارآنلاین، حسین سالار آملی رئیس مرکز همکاریهای علمی بین المللی وزارت علوم در گفتگو با مهر با اشاره به آخرین وضعیت گسترس روابط علمی بین‌المللی ایران با سایر کشورها، گفت: در طول ماههای اخیر، ایران با هجوم کشورهای دنیا یا علاقه آنها برای ایجاد ارتباط علمی فناوری مواجه است و طی دو ماه گذشته ۲۷ هیأت سیاستگذاری علمی فناوری سازمان ملل و کشورهای مختلف عازم کشورمان شدند.

سالار آملی

هیأت های علمی کشورهای آلمان، اتریش و برخی دیگر از کشورهای اروپایی و آسیایی میهمان ایران شدند و امیدوارم این روند بتواند پاسخی به انتظارات علمی ایران باشد.

سالار آملی در ادامه با بیان اینکه طی روزها و ماههای آینده برخی کشورهای آفریقایی که تمایل دارند از تکنولوژیهای موجود در ایران استفاده کنند عازم کشورمان خواهند شد، اظهار داشت: کشورمان به روند توسعه علم و فناوری کشورهای مذکور کمک می کند و تبادل دانشجو نیز در دستور کار قرار می گیرد.

متاسفانه در گذشته این روند سیر نزولی داشت و سال جاری نخستین سالی است که سیر صعودی تبادل استاد و دانشجو، افزایش ارتباطات بین المللی، حضور هیأت های علمی و تبادل علم و فناوری را نشان می دهد.

وی همچنین در خصوص گسترش و تقویت کرسیهای فارسی زبان، گفت: در ۲۸ کشور جهان و ۳۰ دانشگاه غیرایرانی کرسی زبان فارسی گسترش یافته که از این کرسیها استقبال قابل توجهی صورت گرفته است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: