راه اندازی دفتر همکاریهای صادراتی در کشورهای منطقه

ستاری با تاکید بر اینکه با توجه به پتانسیل موجود، می توانیم بازار منطقه را در اختیار داشته باشیم، افزود: این پتانسیل از سوی شرکتهای ایرانی برای کالا و خدمات نرم افزار، فناوری اطلاعات، گیاهان دارویی، نانوتکنولوژی، زیست فناوری، دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد.

به گزارش عیارآنلاین، سورنا ستاری معاون علمی فناوری رئیس جمهور در گفتگو با مهر، تجهیز دفاتر فناوری، حمایت از برگزاری نمایشگاهها در کشورهای همسایه و ایجاد دفاتر همکاریهای صادراتی را از جمله سیاستهای آینده معاونت علمی در حوزه صادرات کالا و خدمات فناور عنوان کرد و اظهار داشت: هم اکنون در حال راه اندازی دفتر همکاریهای صادراتی برای عراق و افغانستان هستیم و این سیاست برای کشورهایی که امکان توسعه فناوریهایمان وجود دارد دنبال می شود.

ستاری

وی با بیان اینکه بازارهای اروپایی بازارهای بسته‌ای است و گرفتن استانداردها برای کالاهای فناوری با توجه به شرایط تحریم مشکل است ادامه داد: بسیاری از شرکتهای فناور ما می توانند استانداردهای اروپایی را برای کالاهای خود بگیرند اما شرایط فعلی تحریم این اجازه را نمی دهد.

ستاری با تاکید بر اینکه با توجه به پتانسیل موجود، می توانیم بازار منطقه را در اختیار داشته باشیم، افزود: این پتانسیل از سوی شرکتهای ایرانی برای کالا و خدمات نرم افزار، فناوری اطلاعات، گیاهان دارویی، نانوتکنولوژی، زیست فناوری، دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد.

ستاری با اشاره به برنامه های معاونت علمی برای در اختیار گرفتن بازار فناوری پاکستان گفت: این کشور بازار خوبی برای صادرات تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و دارو محسوب می شود که باید این را فعال کنیم و در این زمینه نیز معاونت علمی این موضوع را در برنامه آینده قرار داده است.

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: