۲۷ ارد ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۲۹

آخرین ارزیابی کیفی خودروها

در ارزیابی کیفی خودروهای ساخت داخل در فروردین امسال، میانگین نمره منفی خودروهای گروه سواری بهبود کیفی ۵.۷ درصدی را داشت که البته در این بررسی، کیفیت محصولات دو شرکت سایپا و سایپای کاشان به دلیل عدم ارائه آمار، لحاظ نشده است

خودروبه گزارش عیارآنلاین، به نقل از فارس، در فروردین امسال ۹۹ درصد از تعداد خودروهای تولید شده در کشور به گروه سبک (سواری و وانت) تعلق داشته و یک درصد نیز مربوط به گروه سنگین (مسافری و باری) بوده است.

خودروهای سایپا X131 ،سایپا X132 و تیبا به دلیل ممانعت از انجام نمونه برداری و ارزشیابی کیفی خودرو، از نظر عیوب ایمنی، مهم و اساسی و سطح کیفی خودرو، وضعیت نامعلومی دارند.

در بخش سواری شاهد کاهش ۴ درصدی تیراژ تولید نسبت به دوره مشابه سال قبل هستیم. از دیگر نکات مهم و حائز اهمیت در مورد کیفیت خودروهای سواری ساخت داخل می‌توان به عدم ارائه آمار تولید جهت ارزشیابی محصولات، توسط دو شرکت سایپا و سایپای کاشان علی‌رغم تولید خودرو در این دو شرکت اشاره کرد.

در فروردین امسال، ۱۷ مدل خودرو مورد بازرسی قرار گرفت که ۱۴ مدل از آنها در سطح کیفی خیلی خوب و ۳ مدل هم در سطح کیفی خوب قرار گرفته‌اند.

عیوب فنی و عملکردی شامل کدهای ۱ (فنربندی، تعلیق و فرمان)، ۲ (موتور و انتقال قدرت)، ۳ (ترمز) و ۴ (تجهیزات الکتریکی) است. عیوب تزئینات و مونتاژی شامل کدهای ۵ (تزئینات) و ۸ (صداهای غیرعادی) ، عیوب بدنه شامل کدهای ۶ (بدنه) و ۹ (نفوذ آب) و عیوب رنگ نیز کد ۷ است.

بر اساس جدول رده‌بندی کیفی خودروهای سواری، خودروی رنو مگان محصول شرکت پارس خودرو در صدر و خودروی MVM110 محصول شرکت مدیران خودرو در انتها قرار دارند.

به دلیل خارج شدن خودروهای تولیدی شرکت‌های سایپا و سایپا کاشان از جدول رده بندی کیفی خودروهای سواری در بخش های عیوب فنی و عملکردی، تزئینات و مونتاژ، بدنه میانگین نمره منفی خودروهای سواری به ترتیب ۹.۳ ، ۱۰ و ۱۱.۹ درصد بهبود یافت. قابل ذکر است که خودروهای سایپا X131 و X132 تولیدی شرکت سایپا در اسفندماه ۹۲ در رده های پایین جدول رده بندی کیفی قرار گرفته بودند.

در فروردین ماه در بخش عیوب فنی و عملکردی خودروهای MVM530 و سایپا X131 پارس خودرو، در بخش تزئینات و مونتاژ خودروهای پژو ۴۰۵ ، MVM110 و MVM315 و در بخش بدنه هم خودروهای سایپا X131 پارس خودرو و MVM110 بیشترین نمرات منفی را کسب کردند.

در بخش رنگ، میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل ۲۶.۶ درصد تنزل یافت که عمدتاً مربوط به افزایش نمره منفی خودروهای تولیدی شرکت مدیران خودرو است. همچنین خودروهای لیفان X60 ، MVM110 و MVMX33 بیشترین نمرات منفی را در بخش رنگ کسب کردند. در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه سواری در فروردین ماه بهبود کیفی ۵.۷ درصدی داشته است.

در بررسی روند تغییرات میانگین نمره منفی خودروهای گروه سواری، پژو ۲۰۶ بیشترین درصد بهبود و MVM315 هم بیشترین درصد تنزل را داشته‌اند.

از سه مدل خودروی وانت ارزشیابی شده در فروردین ماه، یک مدل در سطح کیفی خوب و ۲ مدل نیز در سطح کیفی قابل قبول قرار گرفتند.

در بررسی میانگین نمره منفی خودروهای گروه وانت در فروردین ماه مشاهده می‌کنیم که وانت نیسان CNG بیشترین درصد بهبود و وانت کاپرا بیشترین درصد تنزل را داشته اند.

طبق ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، در بخش عیوب فنی و عملکردی، وانت پیکان بیشترین نمره منفی را کسب کرد. از طرفی شاهد تنزل ۴۲.۷ درصدی میانگین نمره منفی نسبت به اسفند ۹۲ هستیم که بیشترین تأثیر در ایجاد این روند رو به نزول مربوط به وانت کاپرا است.

در بخش تزئینات و مونتاژ شاهد بهبود ۱۱.۳ درصدی هستیم که عمدتاً به دلیل روند رو به رشد وانت پیکان تبریز است. در این بخش، وانت کاپرا بالاترین نمره منفی را کسب کرد.

در بخش بدنه، وانت نیسان CNG بیشترین نمره منفی را به خود اختصاص داد، از طرفی هم در این بخش میانگین نمره منفی ۴.۹ درصد افزایش یافت که بیشترین تأثیر در ایجاد این روند رو به افول مربوط به وانت پیکان است.

در بخش رنگ، وانت پیکان بیشترین نمره منفی را به خود اختصاص داد. همچنین شاهد افت کیفی ۳.۴ درصدی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تأثیر مربوط به وانت نیسان CNG است. میانگین نمره منفی خودروهای گروه وانت، افت کیفی ۶.۲ درصدی را نسبت به اسفند ۹۲ تجربه کرده است.

در بخش خودروهای تجاری مسافری در فروردین ماه مانند ماه قبل از آن خودرویی تولید نشده است.

در بخش خودروهای تجاری باری، تیراژ تولید نسبت دوره مشابه سال قبل ۷۶.۸ درصد کاهش یافت که از جمله عوامل اصلی آن می‌توان به عدم تولید کشنده‌های اسکانیا G410 ، کاوه، ماز و A7 و کامیونت‌های ایسوزو NPR75P و الوند اشاره کرد.

از ۲ مدل خودروی ارزشیابی شده یک مدل در سطح کیفی خیلی خوب و یک مدل هم در سطح کیفی خوب قرار گرفتند.

در گروه خودروهای تجاری باری، در سه بخش عیوب تزئینات و مونتاژی، بدنه و رنگ میانگین نمره منفی روند نزولی بوده به طوری که میانگین نمره منفی در بخش‌های فوق به ترتیب ۸.۵ ، ۹۸ و ۵.۸ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت. تنها در بخش عیوب فنی و عملکردی میانگین نمره منفی ۱۰ درصد بهبود یافت. همچنین میانگین نمره منفی نیز شاهد افت کیفی ۲۹.۶ درصدی است.

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: