۲۴ ارد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۵۵

تدوین نسخه عملیاتی سند دانشگاه اسلامی در دانشگاه علامه

معاون دانشجویی دانشگاه علامه گفت: در حال حاضر نسخه عملیاتی سند دانشگاه اسلامی دانشگاه علامه تهیه و تدوین شده و در مرحله اجرا قرار دارد. دانشگاه علامه اولین دانشگاهی است که سند عملیاتی، سند دانشگاه اسلامی را به صورت ویژه تهیه و تدوین کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، رضا صحرایی معاون دانشجویی دانشگاه علامه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سند دانشگاه اسلامی گفت: این سند به تمام واحدهای دانشگاه از سطح گروه‌ها، دانشکده‌ها و معاونت ها ابلاغ شده بود و همه واحدهای مذکور موظف بودند که یک برنامه عملیاتی در راستای اجرای سند دانشگاه اسلامی ارایه دهند.

دانشگاه علامه

در حال حاضر نسخه عملیاتی سند دانشگاه اسلامی دانشگاه علامه تهیه و تدوین شده و در مرحله اجرا قرار دارد. دانشگاه علامه اولین دانشگاهی است که سند عملیاتی، سند دانشگاه اسلامی را به صورت ویژه تهیه و تدوین کرده است.

این سند عمدتا با نگاه فرهنگی تربیتی تدوین شده و ما در دانشگاه علامه، برای نظام فرهنگی و تربیتی این سند یک سند عملیاتی تهیه کردیم و نحوه کار نیز بدین صورت است که برای هر راهبرد موجود، اقدام اجرایی متناسب با دانشگاه را تدوین کرده ایم که قابل اجرا است .

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: