۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۶
مدیرکل دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان

مدارک دانشجویان دانشگاههای نامعتبر ارزیابی نمی‌شود

اگر افرادی به علت نا آگاهی دانشگاه‌های نامعتبر خارجی را برای تحصیل انتخاب کنند اکیدا توصیه می کنیم هرچه زودتر دانشگاه خود را به دانشگاه معتبر تغییر دهد. اگر دانشجویی از دانشگاه غیر معتبر مدرک دریافت کند اداره دانش آموختگان نسبت به ارزیابی این مدارک موضع دارد و ارزیابی نمی کند.

به گزارش عیارآنلاین، محمد حسین مجلس آرا مدیرکل دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان در گفتگو با مهر، در خصوص روند دانش آموختگی دانشجویان ایرانی از دانشگاه‌های غیر معتبر خارجی گفت: با توجه به آیین نامه جدید و اطلاع رسانی که از طریق سازمان امور دانشجویان صورت گرفته است به طور قطع، افراد متقاضی برای ادامه تحصیل، سراغ دانشگاه‌های غیر معتبر نخواهد رفت.

مهاجرت

اگر افرادی به علت نا آگاهی دانشگاه‌های نامعتبر خارجی را برای تحصیل انتخاب کنند اکیدا توصیه می کنیم هرچه زودتر دانشگاه خود را به دانشگاه معتبر تغییر دهد.

اگر دانشجویی از دانشگاه غیر معتبر مدرک دریافت کند اداره دانش آموختگان نسبت به ارزیابی این مدارک موضع دارد و ارزیابی نمی کند.

در حال حاضر مدارکی که توسط دانش آموختگان به اداره کل دانش آموختگان ارایه می شود از دانشگاه‌های معتبر خارجی بوده و تعداد مدارک از دانشگاههای غیر معتبر بسیار کم است، چون آگاهی لازم از طریق رسانه های مختلف به اطلاع این دانشجویان رسانده ایم.

مجلس آرا افزود: چرا که این دانش آموختگان مطلع هستند که اگر مدرک از دانشگاه غیر معتبر ارایه کنند ارزیابی نمی شود. معمولا مدارک غیر معتبری که ارایه شده در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از کشورهای مختلف بوده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: