۲۴ ارد ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۵۹

وام‌های دریافتی ایران خودرو و سایپا هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب شد

رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای اعلام کرد، کلیه تسهیلات دریافتی توسط شرکتهای ایران خودرو و سایپا از مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی از ۱۹ اسفند ۸۹ تا پایان دولت دهم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب گردیده است.

علی عسکری معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتیبه گزارش عیارآنلاین، به نقل از تسنیم، در بخشنامه علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی آمده است: با عنایت به ابهامات و سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه و چگونگی اجرای تصمیم نامه های شماره ۷۳۸۴۸/ت۴۸۲۲۲ ن مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۱ و ۲۶۲۶۵۵/ت۴۸۸۷۷ن مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیأت محترم وزیران، بدینوسیله اعلام می گردد: با توجه به مفاد نامه شماره ۱۷۱۹۰۵/۲۰۷۹۸ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجـرایی مـعاونت حـقوقی رئیس جمهور، عـنوان مـعاون مـحترم هماهنگی و نـظارت مـعاون اول رئیس جمهور کلیه تسهیلات دریافتی توسط شرکتهای ایران خودرو و سایپا از مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی موضوع تصمیم نامه اخیرالذکر از تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۹ لغایت پایان دولت دهم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب گردیده است.

بدیهی است مفاد تصمیم نامه های مذکور صرفاً در خصوص هزینه های مالی محقق شده دو شرکت فوق الذکر و در طی مدت فوق بوده و قابل تسری به سایر شرکتها اعم از وابسته و یا سرمایه پذیر دو شرکت مارالذکر و دیگر اشخاص نمی باشد.

به گزارش تسنیم، بر اساس مصوبه ۲۶۲۶۵۵/ت۴۸۸۷۷ن مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ ، مؤسسات مالی و اعتباری که به موجب نامه شماره ۲۸۲۷۱۵/۸۹ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت آنها مجاز شناخته شده است از تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۹ حائز شرایط مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز موضوع بند(۱۸) ماده(۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم می باشند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: