۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۴۶

تصویب اعطای مشوق‌های جدید به سرمایه گذاران پایین دست پتروشیمی در هیأت دولت

هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت نفت اعطای مشوق‌های مالی به سرمایه گذاران فعال در صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی در مناطق کمتر توسعه یافته را به تصویب رساند.

پتروشیمیبه گزارش عیارآنلاین و به نقل از خبرگزاری شانا، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت نفت در نشست دهم اردیبهشت ماه سال جاری، به استناد آیین نامه جزء (٣) بند (ق) تبصره (٢) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٣ کل کشور را تصویب کرد که این مصوبه برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبه (به شماره ١٤٤٨٥/ت ٥٠٤١٤ هـ مورخ ١٤/٢/١٣٩٣) واحدهای پتروشیمی که نسبت به سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی (واحدهای صنعتی که از مواد و محصولات تولیدی واحدهای پتروشیمی (مصرف کننده خوراک گاز طبیعی) به عنوان ماده اولیه استفاده می‌کنند و یا واحدهای زنجیره پایین تر تا قبل از صنایع تولید کننده کالاهای نهایی) طی سال ١٣٩٣ اقدام کنند، از تخفیف‌های ویژه در بهای گاز مصرفی برخوردار می‌شوند.

بر همین اساس، در صورتی که سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته با رعایت مکان یابی وزارت نفت، واقع شده باشد و اشتغال زایی موضوع این آیین نامه را نیز ایجاد نماید (ایجاد حداقل یک شغل مستقیم به ازای هر پنج میلیارد ریال سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی یا پایین دستی آن و با حداقل سقف سرمایه گذاری کل پانصد میلیارد ریال)، از تخفیف ٣٠ درصدی در هر مترمکعب برخوردار می‌شوند.

همچنین در صورتی که سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته با رعایت مکان یابی وزارت صنعت صورت پذیرد، از تخفیف ٢٠ درصدی در هر مترمکعب برخوردار می‌شوند و نیز در صورتی که سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته صورت پذیرد، از تخفیف ١٠ درصدی در هر مترمکعب گاز برخوردار می‌شوند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: