۲۳ ارد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۱۵

شعری مقدم: سد دسترسی نداشتن به تکنولوژی تولید آمونیاک در ایران شکسته شد

شعری مقدم، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گفت:‌ طرحهای آمونیاک ما که تاکنون به‌دلیل تحریم‌ها معطل تکنولوژی مانده‌اند، از این پس با تکنولوژی بومی‌سازی شده ایرانی می‌توانند فعالیت کنند.

شعري مقدمبه گزارش عیارآنلاین و به نقل از خبرگزاری تسنیم، عباس شعری مقدم، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، در نشست اعطای لیسانس بومی‌سازی واحد تولید آمونیاک، اظهار داشت: بدنه کارشناسی صنعت، نسبت به استفاده از دانش بومی‌سازی شده داخلی مقاومت می‌کند و این ریسک را به‌سختی می‌پذیرد که استفاده از لایسنس‌ها و تکنولوژی‌های خارجی را که سالها استفاده کرده است با دانش داخلی جایگزین کنند.

شعری مقدم افزود: این مسئله نیاز به وجود یک مدیریت ریسک‌پذیر و آگاه دارد که خوشبختانه در شرکت شیمیایی لاوان این دید وجود داشت و ما توانستیم نخستین قرارداد تجاری‌سازی دانش فنی ایرانی فرآیند تولید آمونیاک را با این شرکت امضا کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان «طرحهای ما مدت هاست معطل خرید تکنولوژی است» گفت:‌ طرحهای آمونیاک ما که تاکنون به‌دلیل تحریم‌ها معطل تکنولوژی مانده‌اند، از این پس با تکنولوژی بومی‌سازی شده ایرانی می‌توانند فعالیت کنند.

شعری مقدم تصریح کرد: من به این اعتقاد ندارم که ما برای دستیابی به دانش باید از ابتدا به اختراع چرخ بپردازیم، بلکه باید مثل ژاپن، دانش موجود جهان را گرفته با ارتقای دانش موجود، آن را متعلق به خود کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خاطرنشان کرد:‌ با امضای نخستین قرارداد تجاری‌سازی دانش فنی ایرانی فرآیند تولید آمونیاک، امروز سد دسترسی نداشتن به تکنولوژی تولید آمونیاک در ایران شکسته شد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: