۲۲ ارد ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۱۸
ریشه یابی پرهیز پتروشیمی ها از ورود ارز به بازار

ابزارهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای جلوگیری از عدم ورود ارز پتروشیمی‌ها به بازار

شعری مقدم، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مورد اهرم پتروشیمی برای برخورد با شرکت‌هایی که ارز را وارد بازار نمی کنند، گفت:‌اجازه صادرات توسط NPC داده می‌شود، بنابراین اگر شرکتی خیلی شیطنت کند، جلوی آن را می گیریم. اما این کار نیز عواقب بدتری دارد.

عباس شعری مقدمبه گزارش عیارآنلاین و به نقل از خبرگزاری ایسنا، عباس شعری مقدم، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در حاشیه عقد قرارداد تجاری سازی دانش فنی فرایند تولید آمونیاک در جمع خبرنگاران در مورد علت پرهیز شرکت‌های پتروشیمی از وارد کردن ارزهای حاصل از صادرات به بازار، گفت: مشکل اصلی، چند قیمتی بودن ارز است. شرکت‌های پتروشیمی، ارز را برای خرید مواد اولیه و… نگه می دارند، چرا که در صورت وارد کردن ارز به بازار داخل مجبور هستند با قیمت گران‌تر ارز را بخرند و مواد مورد نیاز را وارد کنند.

شعری مقدم افزود: ما در زمستان، مدت زیادی است به دلیل کمبود گاز، نتوانستیم از گاز استفاده کنیم، بنابراین دو طرح عمده اوره آمونیاک و متانول که ارز‌آوری دارند، تولید نداشتند.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به دو مشکل پیش روی شرکت‌های پتروشیمی، گفت: یک مشکل مربوط به خوراک است که امیدواریم با تلاش‌های زنگنه، کمبود گاز حل شود. مشکل دیگر مربوط به چند قیمتی بودن ارز است که امیدواریم با تلاش دولت ارز، تک نرخی شود.

شعری مقدم در مورد اهرم پتروشیمی برای برخورد با شرکت‌هایی که ارز را وارد بازار نمی کنند، گفت:‌اجازه صادرات توسط NPC داده می‌شود، بنابراین اگر شرکتی خیلی شیطنت کند، جلوی آن را می گیریم. اما این کار نیز عواقب بدتری دارد. به گونه‌ای که در صورت ممنوعیت صادرات، انبارها پر می‌شود و در نهایت، تولید کاهش پیدا می‌کند. لذا یک حلقه شومی شکل می گیرد که باید جلوی آن را بگیریم. تنها با تک نرخی شدن ارز می توان جلوی این حلقه شوم را گرفت.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به افتتاح واحد پلی اتیلن ایلام، دلیل عقب ماندن راه اندازی واحد الفین را مشکلات نقدینگی خواند و گفت: قرار بود واحد پلی اتیلن ایلام از طریق واحد الفین، خوراک خود را تامین کند، اما با عقب ماندن این طرح، در حال حاضر از طریق خط لوله غرب در حال حاضر، در حد نیاز اتیلن دریافت می کند.

شعری مقدم در ادامه به نیاز ایلام به تامین ارز از طریق فاینانس چین و یا صندوق توسعه ملی اشاره کرد.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مورد سهولت دریافت فاینانس و نیاز طرح‌ها گفت: طرح‌های زیادی در دست داریم و تاکید دارم که نمی توانم برای اجرای آن ها به فاینانس چین و صندوق توسعه ملی امید بست؛ بنابراین باید شرایط سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود که این امر منوط به کوشش ظریف و دولت روحانی است.

شعری مقدم در مورد مساله مطرح شده مبنی بر اخذ ۲۰ میلیارد دلار فاینانس چین درسال گذشته، گفت: قرار بود هر چقدر موجودی ما است، چین دو برابر اعتبار را تامین کند که این موضوع را قبول نکرد. تاکنون نیز در بخش‌های مختلف هر آنچه قرار بود تخصیص پیدا کند، تخصیص یافته و این مسأله تمام شده است.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به معطل ماندن واحدهای پتروشیمی برای خرید دانش فنی گفت: وقتی می خواهیم پروژه‌ای را اجرا کنیم، باید ببینیم دانش فنی را به ما می دهند یا خیر. الآن خیلی از پروژه‌ها هستند که اگر تحریم برداشته شود، دانش فنی آن را به ما نمی دهند.

شعری مقدم تصریح کرد: با تشدید تحریم‌ها نیز دارندگان دانش فنی پتروشیمی اعلام کردند، قادر نیستند به ما تکنولوژی بدهند، بنابراین تمام طرح‌ متوقف شد تا جایی که حتی در صورت تامین ارز نیز قادر به پیش بردن طرح‌ها به خاطر فقدان دانش فنی نبودیم. بنابراین تاکید می کنم که باید دانش ها را بگیریم و توسعه دهیم.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: