۲۲ ارد ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۰۳

طرح تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری + محورها

طرح تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری با ۱۵ محور به هیات رییسه مجلس تقدیم شد.

به گزارش عیارآنلاین، ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی در گفت وگو با خانه ملت که به عنوان طراح طرح تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری از تقدیم این طرح به هیات رییسه مجلس خبر داد و ۱۵ محور این طرح را تشریح کرد که به شرح ذیل می باشد:

۱- پیگیری کفایت سرمایه و نتایج آن

۲- میزان دقیق معوقات، مشکوک الوصول،‌ سر رسید شده طی پنج سال اخیر به تفکیک هر بانک

۳- نسبت توزیع منابع در بخش های مختلف اقتصادی اعم از تولید،‌خدمات، ساختمان و … به تفکیک بانک و سنوات پنج ساله

۴- میزان جمع آوری سپرده ها در طول ۵ ساله

۵- میزان تاخیر و جرایم و اصل و فرع و مستندات قانونی پیوست آن به اصل و گرفتن سود از اصل و فرع جرایم توامان و نیز تقدم اخذ سودبر اصل دربانکها و عدم تسویه وام در زمان جلوتر و یا گرفتن سود سالهایی که فرا نرسیده است.

۶- اصل سود سپرده ها در طول پنج سال به تفکیک

۷- میزان تسهیلات به بخش کشاورزی و صنعت به تفکیک در پنج سال آخر

۸- علت عدم پرداخت تسهیلات وام ازدواج

۹- علت هزینه های غیرضرور برای ساخت و دکوراسیون و … بانکها( از چه محلی)

۱۰- علت توسعه شرکتهای سرمایه گذاری ناشی از مصادره شرکتها

۱۱- کیفیت عمل بانکها در جلوگیری از ورشکستگی کارآفرینان

۱۲- اقدامات در کاهش مفاسد اقتصادی

۱۳- علت تطویل کارشناسی توجیه فنی و اقتصادی بانکها و کیفیت به کار گیری کارشناسان متناسب با ایده ها و طرح های جدید ( و دانش متناسب باآن)

۱۴- علت عدماجرای مصوبات شورای پول و اعتبار

۱۵- علت قبض و بسط شعب در استانها و شهرستانها و مناطق شهری.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: