با تصویب دولت، میزان یارانه بخش تولید کشاورزی در سال ۱۳۹۳ تعیین شد.

هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد، یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در سال ۱۳۹۳را تعیین کرد.

کشاورزی

به گزارش عیارآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد، یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در سال ۱۳۹۳ از محل جزء (۲) ردیف (۵۲۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را تعیین کرد.

بر اساس این مصوبه، یارانه انواع کود شیمیایی و کود آلی و زیستی ۶,۱۰۰,۰۰۰ (میلیون ریال) ، بذر ۹۶۰,۰۰۰ (میلیون ریال) ، انواع نهال ۲۰۰,۰۰۰ (میلیون ریال) ، بهینه سازی مصرف سموم و کود شیمیایی و مبارزه با آفت عمومی ۳۴۰,۰۰۰ (میلیون ریال) تعیین شد.

بر اساس تصمیم هیئت وزیران، میزان یارانه برای اصلاح نژاد دام روستایی ۹۰,۰۰۰ (میلیون ریال) ، توسعه خدمات بهداشتی- درمانی دامهای روستایی و عشایری و واکسن دام، مواد ضد عفونی کننده و مواد بیولوژیک ۱۴۰,۰۰۰ (میلیون ریال) تعیین شده است که در مجموع ۷,۸۳۰,۰۰۰ (میلیون ریال) یارانه برای انواع نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در سال ۱۳۹۳ توزیع می شود.

بر این اساس، سقف میزان توزیع و قیمت فروش انواع مواد شیمیایی و کودهای آلی و زیستی (ارگانیک) درسال ۱۳۹۳ با رعایت صرفه و صلاح دولت از محل تولیدات داخلی و یا واردات توسط وزارت جهادکشاورزی تعیین می شود.

همچنین دستگاه مباشر تامین و توزیع کود شیمیایی وارداتی موظف است مشخصات کودهای مذکور از قبیل نوع، قیمت و آنالیز ترکیب کود را به صورت واضح و قابل رؤیت روی کیسه های کود شیمیایی درج کند.

بر این اساس، وزارت جهادکشاورزی مجاز است ما به التفاوت قیمت خرید و توزیع انواع کود شیمیایی ازابتدای سال ۱۳۹۳ تا تاریخ ابلاغ قیمت های جدید بر مبنای قیمت های فروش سال ۱۳۹۲ از سر جمع اعتبارات یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی را تسویه کند.

همچنین، وزارت جهادکشاورزی مجاز به جابه جایی بین مقادیر پیش بینی شده به شرط عدم تغییر در جمع مقادیر است.

بر اساس این مصوبه ، هزینه های مترتب بر عملیات تامین و توزیع انواع کود شیمیایی و کود آلی و زیستی (ارگانیک) ازجمله هزینه های مالی که مطابق قانون بر عهده دولت است، در سقف تعیین شده در این تصویب نامه از محل اعتبار تعیین شده پرداخت می شود.

این مصوبه در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۳ از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول ئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: