پیش بینی FAO از افزایش تولید و واردات گوشت در ایران

سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی (فائو) در جدیدترین گزارش از سری گزارش های خود موسوم به «گزارش چشم انداز جهانی غذا» به بررسی میزان تولید، صادرات و واردات و به طور کلی وضعیت محصولات غذایی و کشاورزی در ایران پرداخته است.

گوشت

به گزارش عیارآنلاین به نقل از فارس، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی (فائو) در جدیدترین گزارش از سری گزارش های خود موسوم به «گزارش چشم انداز جهانی غذا» به بررسی میزان تولید، صادرات و واردات و به طور کلی وضعیت محصولات غذایی و کشاورزی در ایران پرداخته است.

بر اساس گزارش چشم‌انداز غذایی فائو، انواع گوشت تولیدی ایران در سال جاری با افزایش ۵۶ هزار تنی نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد.

بر اساس این گزارش، در سال جاری میلادی ۲.۶۱۲ میلیون تن انواع گوشت در ایران تولید می‌شود که این رقم در سال گذشته برابر با ۲.۵۵۶ میلیون تن بوده است.

مصرف انواع گوشت در ایران طی سال گذشته ۲.۶۴۵ میلیون تن و این رقم برای سال جاری ۲.۷۱۱ میلیون تن اعلام شده است.

این گزارش از افزایش واردات این محصول در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال گذشته خبر داده و این رقم را ۱۴۹ هزار تن عنوان کرده است. میزان گوشت وارداتی ایران در سال ۲۰۱۳ نیز حدود ۱۳۸ هزار تن برآورد شده است.

فائو همچنین صادرات گوشت ایران در سال جاری را ۵۰ هزار تن تخمین زده است که نسبت به ۴۸ هزار تن در سال ۲۰۱۳ از افزایش برخوردار خواهد بود.

به گزارش این نهاد بین‌المللی، میزان گوشت تولیدی در جهان در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۳۱۱ میلیون تن برآورد شده است که بیش از ۱۹۰ میلیون تن آن محصول کشورهای درحال توسعه و بیش از ۱۲۱ میلیون تن آن تولید کشورهای توسعه یافته عنوان شده است.

به نوشته این گزارش، در سال جاری میلادی، چین با تولید ۸۶ میلیون تن، بزرگ‌ترین تولیدکننده گوشت در جهان است. اتحادیه اروپا با ۴۵ میلیون تن و آمریکا با ۴۲ میلیون تن دومین و سومین تولیدکنندگان بزرگ گوشت جهان هستند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: