نام ۷۶ شرکت در لیست بنگاههای «بزرگ» قابل واگذاری در سال ۹۳

نام ۷۶ شرکت دولتی از جمله قطارهای مسافری رجاء، باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی استقلال، پرسپولیس و نفت تهران در لیست بنگاههای “بزرگ” قابل واگذاری در سال ۹۳ قرار دارد.

اصل 44به گزارش عیارآنلاین، به نقل از تسنیم؛ نام ۷۶ شرکت دولتی در لیست بنگاههای «بزرگ» قابل واگذاری در سال ۹۳ توسط سازمان خصوصی سازی منتشر شد که جزئیات آن به این شرح است:

گروه «یک» واگذاریها:
۱ – ۱۰۰ درصد سهام شرکت قطارهای مسافری رجاء – زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی راه آهن جمهوری اسلامی ایران
۲ – ۱۰۰ درصد سهام شرکت ماشین سازی تبریز – زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
۳- ۱۰۰ درصد سهام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی – زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
۴ – ۱۰۰ درصد سهام شرکت لوله گستر اسفراین لوله گستر اسفراین – زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
۵ – ۱۰۰ درصد سهام شرکت پرورش کرم ابریشم ایران – زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی شهرک های کشاورزی
۶- ۴۰ درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق زرند به همراه ۱۰۰ درصد ارزش نیروگاه زرند – زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر
۷- ۳۳.۹۳ درصد سهام شرکت عمران تکلار – زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
۸- ۱۰۰ درصد سهام شرکت مرکز گسترش فن‌آوری ایران – زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
۹- ۱۰۰ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت – زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
۱۰- ۱۰۰ درصد سهام شرکت ذغال سنگ البرز مرکزی – زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
۱۱- ۱۰۰ درصد سهام شرکت مس شهر بابک(میدوک) – زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
۱۲- ۱۰۰ درصد سهام شرکت موسسه فرهنگی و ورزشی نفت تهران – زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی نفت ایران
۱۳- ۹۶.۴۹ درصد سهام شرکت توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران(انبارهای نورد) – زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
۱۴- ۸۱.۳۱ درصد سهام شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس – زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
۱۵- ۴۵.۳۱درصد سهام شرکت نورد و لوله اهواز – زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

گروه «دو» واگذاریها:
۱۶- ۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس – زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر
۱۷- ۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیرو ی برق سبز منجیل – زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر
۱۸- ۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیرو ی برق لوشان – زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر
۱۹- ۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیرو ی برق شاهرود – زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر
۲۰- ۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیرو ی برق خراسان – زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر
۲۱ تا ۵۹- ۴۹ درصد سهام ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق استان ها و شهرها – زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر
۶۰- ۴۹.۹ درصد سهام شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران – زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر
۶۱ تا ۷۴ – ۱۰۰ درصد سهام شرکت شرکت های غله و خدمات بازرگانی مناطق ۱تا ۱۴ – زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
۷۵- ۱۰۰ درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس – زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی وزارت ورزش و جوانان
۷۶ – ۱۰۰ درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی استقلال – زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی وزارت ورزش و جوانان

بر اساس این گزارش؛ به استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مجاز و مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند آن هم تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یعنی سال ۸۸. اما در تبصره ۲ ماده ۳ این فصل به تمدید این زمان البته با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین اشاراتی شده است.
همچنین در تبصره های ماده ۳ فصل ۲ این قانون در خصوص شرکت‌های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و ۸۰ درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال ۹۳ واگذار کند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: