۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۳۰

پیش بینی وزارت کشاورزی آمریکا از کاهش برداشت گندم در ایران

وزارت کشاورزی آمریکا پیش بینی کرد تولید گندم ایران در سال زراعی جاری 1.5 میلیون تن کاهش یابد و به 13 میلیون تن برسد.

نان گندم

به گزارش عیارآنلاین به نقل از تسنیم، وزارت کشاورزی آمریکا پیش بینی کرد تولید گندم ایران در سال زراعی جاری 1.5 میلیون تن کاهش یابد و به 13 میلیون تن برسد.

بر اساس برآورد این نهاد، ایران در سال زراعی گذشته 14.5 میلیون تن گندم تولید کرده بود و انتظار می رود در سال جاری این رقم به 13 میلیون تن کاهش یابد.

با وجود کاهش تولید گندم پیش بینی شده است واردات گندم ایران در سال جاری نیز 2 میلیون تن کاهش یابد و به 4 میلیون تن برسد. ایران در سال قبل 6 میلیون تن گندم وارد کرده بود.

وزارت کشاورزی آمریکا همچنین کل ذخایر گندم ایران در پایان سال زراعی گذشته را 6.4 میلیون تن اعلام و پیش بینی کرده است این رقم در پایان سال زراعی جاری به 6.5 میلیون تن افزایش یابد.

بر اساس این گزارش تولید برنج ایران در سال زراعی جاری 50 هزار تن افزایش خواهد یافت و به 1.7 میلیون تن خواهد رسید. این رقم برای سال گذشته 1.65 میلیون تن اعلام شده است.

کل برنج مصرفی در ایران نیز برای امسال 3.45 میلیون تن پیش بینی شده است که نسبت به سال قبل 50 هزار تن افزایش خواهد یافت.

این گزارش پیش بینی کرده است تولید جو ایران در سال زراعی جاری بدون تغییر نسبت به سال قبل در سطح 3.2 میلیون تن باقی بماند. در عین حال انتظار می رود واردات جو ایران در این سال دو برابر شود و به یک میلیون تن برسد. ایران در سال قبل نیم میلیون تن جو وارد کرده بود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: